Tag Archives: Mariagerfjord Kommune

Borgerservice tager hånd om borgere med demens

Alle medarbejdere i borgerservice i Mariagerfjord Kommune har lært at tage særlig hånd om mennesker med demens. De har nemlig haft besøg af kommunens demenskoordinatorer og er blevet en såkaldt demensvenlig arbejdsplads. Leder af Borgerservice Morten Overgaard er stolt over, at medarbejderne har taget godt imod tilbuddet om at blive demensvenlige: – Vi møder ofte mennesker, som lider af demens. ...

Read More »

Borgernes stemme skal høres den 10.januar!

Som en del af Mariagerfjord Kommunes landdistriktspolitik er der igangsat en proces med henblik på at få udarbejdet en decideret udviklingsplan for lokalområdet. I efteråret bevilgede kommunens kultur og fritidsudvalg 100.000 kr til at understøtte arbejdet med at pejle sig ind på de lokale udviklingsønsker. ”Als er i kommunens landdistriktspolitik defineret som bosætningslandsby, og derfor giver det god mening at ...

Read More »

LÆSERBREV: Den nye udflytningsparameter

Siden 2015 og indtil nu har regeringen lagt op til ”Bedre balance” i Danmark. Spørgsmålet er om vi som kommunen haft mulighed for at påvirke hidtidige balancering og om vi får lov at påvirke det kommende valg af foruddefineret ”Udkantsdanmarks” muligheder? Umiddelbart ser det ud til at alle kommuner vil være i kapløb. Det vil vi også i Mariagerfjord Kommune. ...

Read More »

Børn i Mariagerfjord skal lære om brint

Hydrogen Valley i Hobro har netop fået bevilliget 25.000 kr. fra Mariagerfjord Kommune til udvikling og tryk af et nyt undervisningsmateriale om brint og bæredygtig energi, der kan implementeres på alle kommunens skoler. Omstillingen af det danske samfund fra at være afhængigt af fossil energi som kul og olie til at være baseret på vedvarende grønne energikilder rummer mange muligheder. ...

Read More »

Teknik og Miljø opslår en ledig tilladelse til taxikørsel

Ansøgningsskema med tilhørende bilag skal være Mariagerfjord Kommune i hænde senest tirsdag den 12. december 2017. Du kan finde ansøgningsskemaet her. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for, at ansøger har egne kontante midler eller andre værdier på mindst 50.000 kr. Ved ansøgning om yderligere tilladelser forhøjes beløbet med 25.000 kr. for hver tilladelse, også dem, som ansøger allerede har. Dokumentationen skal ...

Read More »

VIDEO: Vælgermøde på Bie’s Bryghus i Hobro med Mogens Jespersen og Leif Skaarup

Borgmester kandidaterne i Mariagerfjord kommune Mogens Jespersen Venstre (nuværende borgmester) og Leif Skaarup Socialdemokratiet mødtes til vælgermøde på Bie’s Bryghus i Hobro. Se dem besvare spørgsmål fra de fremmødte deltagere. Inden aftenens debat stod de 2 kandidater i køkkenet og lavede sovs til stegt flæsk til de spisende vælgermøde deltagere. Foto: Bies Bryghus & TM&E-Air-view.dk  

Read More »

LÆSERBREV: Balance i udflytningsregnskab

Mariagerfjord Kommune er en af de kommuner som fik ingen statslige arbejdspladser i forbindelse med den største udflytning af statslige arbejdspladser sidste gang. Nuværende beskæftigelsesminister bekræfter behovet for balance i regnskab. Om det kommer til at ske, er uvist og vi ved det af gode grunde ikke endnu. Næste udflytningsrunde af statslige arbejdspladser skal afgøres og afklares i år. Hvis ...

Read More »

Et samlet Byråd vedtog Mariagerfjord Kommunes veteranpolitik

På byrådsmødet torsdag den 26. oktober vedtog et samlet byråd veteranpolitikken for Mariagerfjord Kommune. Veteranpolitikken tager sit afsæt i Danmarks overordnede veteranpolitik, som er rammesættene for, hvordan samfundet anerkender og støtter veteraner og deres pårørende. Et bredt samarbejde på tværs af fagenheder Byrådet besluttede i november 2016 at lade Udvalget for Arbejdsmarked udarbejde et forslag til veteranpolitik for Mariagerfjord Kommune. ...

Read More »

Hvordan står det til med idræts- og fritidslivet i Mariagerfjord Kommune?

Det vil Kultur og Fritids forvaltningen gerne høre de mange aktørers og borgeres meninger, oplevelser og erfaringer med. Derfor indbydes alle interesserede, både frivillige og brugere på området, til et åbent dialog- og debatmøde i Hadsund Kulturcenter onsdag d. 25. oktober. På mødet vil journalist Søren Wormslev styre slagets gang, hvor en række udvalgte personer fra kommunens idræts og fritidsliv ...

Read More »

Bredt budgetforlig i Mariagerfjord

Et enigt byråd står bag forliget om næste års budget i Mariagerfjord Kommune, der rummer udvidelser af driften på 6,5 mio. kr. og et anlægsbudget på 75 mio. kr. Borgmester Mogens Jespersen er glad for, at der endnu engang står et samlet byråd bag kommunens budget: – Det er dejligt, at vi har tradition for et samarbejdende byråd, som har ...

Read More »