Tag Archives: Mariagerfjord Kommune

VIDEO: Vælgermøde på Bie’s Bryghus i Hobro med Mogens Jespersen og Leif Skaarup

Borgmester kandidaterne i Mariagerfjord kommune Mogens Jespersen Venstre (nuværende borgmester) og Leif Skaarup Socialdemokratiet mødtes til vælgermøde på Bie’s Bryghus i Hobro. Se dem besvare spørgsmål fra de fremmødte deltagere. Inden aftenens debat stod de 2 kandidater i køkkenet og lavede sovs til stegt flæsk til de spisende vælgermøde deltagere. Foto: Bies Bryghus & TM&E-Air-view.dk  

Read More »

LÆSERBREV: Balance i udflytningsregnskab

Mariagerfjord Kommune er en af de kommuner som fik ingen statslige arbejdspladser i forbindelse med den største udflytning af statslige arbejdspladser sidste gang. Nuværende beskæftigelsesminister bekræfter behovet for balance i regnskab. Om det kommer til at ske, er uvist og vi ved det af gode grunde ikke endnu. Næste udflytningsrunde af statslige arbejdspladser skal afgøres og afklares i år. Hvis ...

Read More »

Et samlet Byråd vedtog Mariagerfjord Kommunes veteranpolitik

På byrådsmødet torsdag den 26. oktober vedtog et samlet byråd veteranpolitikken for Mariagerfjord Kommune. Veteranpolitikken tager sit afsæt i Danmarks overordnede veteranpolitik, som er rammesættene for, hvordan samfundet anerkender og støtter veteraner og deres pårørende. Et bredt samarbejde på tværs af fagenheder Byrådet besluttede i november 2016 at lade Udvalget for Arbejdsmarked udarbejde et forslag til veteranpolitik for Mariagerfjord Kommune. ...

Read More »

Hvordan står det til med idræts- og fritidslivet i Mariagerfjord Kommune?

Det vil Kultur og Fritids forvaltningen gerne høre de mange aktørers og borgeres meninger, oplevelser og erfaringer med. Derfor indbydes alle interesserede, både frivillige og brugere på området, til et åbent dialog- og debatmøde i Hadsund Kulturcenter onsdag d. 25. oktober. På mødet vil journalist Søren Wormslev styre slagets gang, hvor en række udvalgte personer fra kommunens idræts og fritidsliv ...

Read More »

Bredt budgetforlig i Mariagerfjord

Et enigt byråd står bag forliget om næste års budget i Mariagerfjord Kommune, der rummer udvidelser af driften på 6,5 mio. kr. og et anlægsbudget på 75 mio. kr. Borgmester Mogens Jespersen er glad for, at der endnu engang står et samlet byråd bag kommunens budget: – Det er dejligt, at vi har tradition for et samarbejdende byråd, som har ...

Read More »

Mariagerfjord Kommune fremrykker fristen for ansøgninger fra Grøn Ordning

Mariagerfjord Kommune fremrykker fristen for at søge om tilskud fra Grøn Ordning til vindmølleområde Handest Hede. Det sker fordi Energistyrelsen har meddelt kommunerne, at ansøgninger skal være modtaget hos Energinet.dk 5 måneder inden ordningen udløber. Grøn Ordning er en pulje, der skal skabe større lokal accept af opstilling af vindmøller på land. Når vindmøller opstilles og tilsluttes elnettet udløser det ...

Read More »

Fra Sommerskole til Aktiv Ferie – 10 år med succes

Sommerferien er slut for i år. Med 7 ugers ferie til skolebørnene kan det være en udfordring for mange familier at få det til at gå op med pasning og aktiviteter for børnene, når mor og far ofte ikke tager ferie i mere end 3 uger.  Derfor gik Rebild og Mariagerfjord kommuner tilbage i 2007 sammen om at lave aktiviteter ...

Read More »

Mariagerfjord Kommune inviterer seniorer på højskole

Nu inviterer Mariagerfjord Kommune alle borgere over 65 år til Seniorhøjskole. Højskolen er et gratis tilbud om et par aktive septemberdage, som sætter fokus på mulighederne for at leve et godt og aktivt seniorliv. – Seniorer har stor glæde af at være aktive i foreningslivet. Med Seniorhøjskolen ønsker vi at styrke deres kendskab til vores lokale foreningsliv og øge deres ...

Read More »

De ældste skolebørn kommer oftest til skade i trafikken

Når landets skoleelever skal ud på vejene efter sommerferien, er det ikke de nye og uerfarne skolebørn, men derimod de ældste elever, der kommer ud for flest trafikulykker. Det er de 13-16-årige, der kommer mest til skade i trafikken. Ifølge ulykkesstatistikkerne kommer over ti gange så mange 16-årige alvorligt til skade eller bliver dræbt som 6-årige. Derfor sætter Mariagerfjord Kommune, ...

Read More »

Nyt koncept hos IK Rosendal Gymnastik

IK Rosendal Gymnastik arbejder med et nyt koncept SMART training. Til opstart af dette koncept har foreningen modtaget , Mariagerfjord Kommune. Sparekassen Hobro fonden har bevilliget 10.200 kr. til indkøb af redskaber til SMART training.      Hvad er SMART training?  SMART training er som at sende hjernen i fitnesscenter. Gennem fysiske øvelser, der kobles op på farver og ord, ...

Read More »