Tag Archives: Mariagerfjord Kommune

Bredt flertal vedtager budgettet i Mariagerfjord Kommune

27 ud af 29 byrådsmedlemmer stemte for næste års budget ved 2. behandlingen 27 byrådsmedlemmer stemte for den budgetaftale , som blev indgået den 27. september. Der blev sat punktum for en særdeles vanskelig budgetproces, da politikerne i Mariagerfjord Kommune fredag eftermiddag stemte om næste års budget. I år har politikerne nemlig stået overfor en usædvanlig stor økonomisk udfordring på ...

Read More »

Danmarks reneste kommune rydder op

Søndag den 22. april trækker folk i Mariagerfjord Kommune i arbejdstøjet og rydder grøftekanter, kyster, natur og byer for det ildelugtende og skæmmende affald. På søndag trækker frivillige i Mariagerfjord Kommune i arbejdstøjet for at fjerne affald, der er smidt på gader og veje og i naturen. Med mottoet ‘Mariagerfjord – Danmarks reneste kommune’, er det en udfordring, der kræver ...

Read More »

Ild skal bekæmpe de uønskede nåletræer ved Lille Vildmose

Mariagerfjord Kommune forsøger at komme den uønskede sitkagran til livs. Det sker i samarbejde med Aage V. Jensen Naturfond og forskere fra De Nationale Geologiske Undersøgelser. Projektet skal undersøge ildens betydning for biodiversiteten i den danske natur og blandt andet svare på, om ild kan bruges som effektivt redskab til at bekæmpe den uønskede sitkagran. Sitkagran er nemlig en invasiv ...

Read More »

Ny skoleleder til Rosendalskolen ved Hobro

Et enigt ansættelsesudvalg peger på 48-årige Mikael Lytken som ny skoleleder til Rosendalskolen. – Vi får en meget kvalificeret skoleleder til Rosendalskolen, fortæller skolechef Stefan Møller Christiansen. – Mikael Lytken har allerede erfaring som skoleleder. Han har indblik i professionelle læringsfællesskaber, og så er han en synlig leder, der vægter gensidig tillid og tværfagligt samarbejde højt. Mikael Lytken kommer fra ...

Read More »

Folkesundheden i Mariagerfjord går den forkerte vej

Færre dyrker motion og flere er stressede og overvægtige. Til gengæld ryger og drikker folk mindre. Det er blot nogle af de opsigtsvækkende resultater, som den nationale sundhedsundersøgelse viser i Mariagerfjord Kommune. Tallene afspejler en national tendens, der slår fast, at det står skidt til med folkesundheden i Danmark. Jan Andersen, der er formand for Udvalget for Sundhed og Omsorg, ...

Read More »

Borgerservice tager hånd om borgere med demens

Alle medarbejdere i borgerservice i Mariagerfjord Kommune har lært at tage særlig hånd om mennesker med demens. De har nemlig haft besøg af kommunens demenskoordinatorer og er blevet en såkaldt demensvenlig arbejdsplads. Leder af Borgerservice Morten Overgaard er stolt over, at medarbejderne har taget godt imod tilbuddet om at blive demensvenlige: – Vi møder ofte mennesker, som lider af demens. ...

Read More »

Borgernes stemme skal høres den 10.januar!

Som en del af Mariagerfjord Kommunes landdistriktspolitik er der igangsat en proces med henblik på at få udarbejdet en decideret udviklingsplan for lokalområdet. I efteråret bevilgede kommunens kultur og fritidsudvalg 100.000 kr til at understøtte arbejdet med at pejle sig ind på de lokale udviklingsønsker. ”Als er i kommunens landdistriktspolitik defineret som bosætningslandsby, og derfor giver det god mening at ...

Read More »

LÆSERBREV: Den nye udflytningsparameter

Siden 2015 og indtil nu har regeringen lagt op til ”Bedre balance” i Danmark. Spørgsmålet er om vi som kommunen haft mulighed for at påvirke hidtidige balancering og om vi får lov at påvirke det kommende valg af foruddefineret ”Udkantsdanmarks” muligheder? Umiddelbart ser det ud til at alle kommuner vil være i kapløb. Det vil vi også i Mariagerfjord Kommune. ...

Read More »

Børn i Mariagerfjord skal lære om brint

Hydrogen Valley i Hobro har netop fået bevilliget 25.000 kr. fra Mariagerfjord Kommune til udvikling og tryk af et nyt undervisningsmateriale om brint og bæredygtig energi, der kan implementeres på alle kommunens skoler. Omstillingen af det danske samfund fra at være afhængigt af fossil energi som kul og olie til at være baseret på vedvarende grønne energikilder rummer mange muligheder. ...

Read More »

Teknik og Miljø opslår en ledig tilladelse til taxikørsel

Ansøgningsskema med tilhørende bilag skal være Mariagerfjord Kommune i hænde senest tirsdag den 12. december 2017. Du kan finde ansøgningsskemaet her. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for, at ansøger har egne kontante midler eller andre værdier på mindst 50.000 kr. Ved ansøgning om yderligere tilladelser forhøjes beløbet med 25.000 kr. for hver tilladelse, også dem, som ansøger allerede har. Dokumentationen skal ...

Read More »