You are here
Home > Nyheder >

Visioner for Hobro Havns udtryk

”I min tid som City Chef i Hobro Handel gennem 10 år har det hele tiden ligget mig på sinde, at by og fjord har brug for at spille bedre sammen for at styrke Hobro`s image som en spændende kultur- handels- og oplevelses by”

For få år siden investerede Mariagerfjord Kommune i modernisering af Hobro Havn på flot vis og mit forslag skal alene ses som en forlængelse af disse initiativer – nu med fokus på belysning der både kan give havnefronten en funktionel belysning – men også en belysning der i høj grad iscenesætter havnen som en flot oplevelsesrum alle har lyst til at komme i og kan færdes mere sikkert i og som forbinder by og havn på bedste vis hvis der ind tænkes lyskilder fra gågade til havn.

Sammen med JADA Light har jeg lavet et forslag der sikrer en flot iscenesat belysning der markerer både kulturarv bygninger – den industrielle kulturarvs fortælling og med historisk vingesus med Viking i fokus som indgang til havnen.

Hele kajkanten – 500 meter – er oplyst og vil give et flot lys i vandspejlet og farver kan skifte efter årstider – kampagner eller følge en døgnrytme.

Med forslaget vil jeg godt sætte en dialog i gang blandt borgere – foreninger – politikere om hvordan vi får skabt en flottere havnefront der kan understøtte byens image og historiske vingesus.

Arne B. Schade
Impact Event & Marketing

Hobro Havn – historie
De første havneanlæg ved Hobro blev etableret i 1834 i form af bolværker og en skibsbro på sydsiden af Mariager Fjord lidt øst for byen. I 1840 blev der opført en toldbod på havnepladsen i forbindelse med, at Hobro overtog tolddistriktet sammen med Mariager. I 1849 blev der grundlagt et træskibsværft.
Fra sidste halvdel af 1800-tallet udviklede Hobro Havn sig til en industrihavn.

I dag
De centrale dele af Hobro Havn med det store antal bevarede bygninger og strukturer og med relaterede funktioner såsom skibsværft og gasværk er en sjældent velbevaret repræsentant for den industrialiserede erhvervshavn i en mindre dansk provinsby.
Det Maritime Kulturcenter Mariagerfjord er en forholdsvis ny attraktion i Hobro. Det Maritime Kulturcenter er lavet i forbindelse med det 170 år gamle træskibsværft, der er beliggende lige ved siden af på havnen i Hobro. På værftet, der stadig er velfungerende, kan man gå rundt og se de fine gamle træskibe, som er ved at blive restaureret. I Det Maritime Kulturcenter kan man gå rundt i historien og læse om, hvordan man i gamle dage restaurerede de gamle skibe, samt hvordan det hele gøres i dag.

Mariager Fjord er et element, som både adskiller og samler vores kommune. Fjorden har gennem tiden været livsnerven i området. Den har bestemt placeringen af byerne og bevirket, at der er opstået en betydelig industrihavn i Hobro. Havnen rummer stadig et stort antal bevaringsværdige bygninger. Nordsiden af havnen er stadig en aktiv erhvervshavn, og havnen er ikke, som det er tilfældet i mange andre provinsbyer, bebygget med nye boligblokke.
Mariagerfjord Kommune er en af landets 8 kulturarvskommuner, som er udvalgt på baggrund af arbejdet med at udvikle området med afsæt i den fjordnære historie.

HobroPortalen
Tekst på vej

Skriv et svar

Top