You are here
Home > Nyheder >

Borgernes stemme skal høres den 10.januar!

Som en del af Mariagerfjord Kommunes landdistriktspolitik er der igangsat en proces med henblik på at få udarbejdet en decideret udviklingsplan for lokalområdet.

I efteråret bevilgede kommunens kultur og fritidsudvalg 100.000 kr til at understøtte arbejdet med at pejle sig ind på de lokale udviklingsønsker. ”Als er i kommunens landdistriktspolitik defineret som bosætningslandsby, og derfor giver det god mening at køre en proces her” fastslår Udvalgsformand Jørgen Pontoppidan. Lokale kræfter i byen har gennem længere tid presset på for at få fastlagt en retning for hvordan lokalområdet skal udvikles, og nu er man godt i gang i tæt samarbejde med konsulent Jeanette Lund, Thisted, der facilliterer processen.

”Vi har allerede masser af ideer” understreger en af de lokale ildsjæle Jan Gerts, der sammen med ligesindede foreningsfolk m.v., står i front og næsten ikke kan vente på at komme i gang. ”Renovering af molen på stranden, miljøet omkring den gamle branddam og sammentænkning af klubhus og hal er nogle af de projektideer der allerede er i spil…” fortsætter han ” …men andre ting kan naturligvis også komme i spil når vi spørger bredt ud til borgerne i byen”.

Als By rummer knap 1000 indbyggere, men det omkringliggende opland langs kysten og i baglandet er også medtænkt i projektet. Udover midler til at køre processen og få udarbejdet planen, kan der også realiseres nogle småprojekter på den lidt kortere bane. På længere sigt er det tanken at der kan søges projektmidler fra kommunen og diverse fonde til at sætte de lidt større skibe i søen. Området gæstes i sommerperioden af turister i tusindtal – dels i sommerhusene på kysten – dels af endagsturister, der gerne opsøger strandene. Sågar er området kommet i fokus hos en del kite-surfere, der gerne bruger området som et ”mini cold Hawaii”.

”Vi håber at de lokale vil bakke op om borgermødet den 10.januar, og vise vejen for de gode ideer. Kun ideer , som folk vil drible videre med, har en gang på jord” slutter Jan Gerts.

Borgermødet den 10.januar starter kl. 19.00 og foregår på skolen. Alle store som små, børnefamilier som seniorer, er velkomne, og tilmed bydes der på kaffe og kage. Det forventes at den endelige udviklingsplan er klar i løbet af foråret, således at Als kan gå i aktion.

Invitation vedhæftet her

Foto: Google

HobroPortalen
Tekst på vej

Skriv et svar

Top