Foto: Johnny sørensen

Kortlægning af naturarealer i Mariagerfjord Kommune

Mariagerfjord Kommune indeholder rigtig store og vigtige naturforekomster. De fleste af disse er naturarealer, der er beskyttet under naturbeskyttelseslovens § 3. Den beskyttede natur er omfattet af et generelt forbud mod tilstandsændringer.

På Miljøportalen fremgår, hvilke arealer, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

I 2008 startede Mariagerfjord Kommune en kortlægning af naturarealernes tilstand. Der er dog stadig mange naturarealer, der ikke er blevet kortlagt. Derfor vil biologer fra kommunen i perioden 15. maj til 15. oktober 2017 besøge udvalgte beskyttede naturarealer. På baggrund af de indsamlede oplysninger vurderes naturområdernes tilstand efter et standardiseret system.
Kommunen forventer, at tilstandsvurderingen kan bruges i arbejdet med.

• Naturvurderinger i relation til kommunens myndighedsopgaver
• Sammentænkning af beskyttelse og benyttelse af naturen
• Information til offentligheden om hvor naturværdierne findes
• Prioritering af naturforvaltnings- og tilskudsmidler

Resultaterne af undersøgelsen vil løbende blive offentligt tilgængelig.

Tekst: Mariagerfjord Kommune / Foto: Johnny sørensen

Leave a Reply