Det starter med børn og unge….

Levende musik i skolen – Oplevelser på den rigtige teaterscene – Kreativ billedkunst i børnenes hverdag. Dette og mange andre overskrifter bliver en naturlig del af fremtidens folkeskole i kølvandet på den nye skolereform. 

Udvalget for Børn og Familie og Udvalget for Kultur og Fritid i Mariagerfjord Kommune, har netop vedtaget en fælles strategi for samarbejde, der vil bringe børnene i skolen tættere på den professionelle kunst. ”Strategien er en naturlig del af den nye skolereform, hvor skolen i stigende grad skal åbne sig mod den omkringliggende verden og bruge bl.a. kulturlivet til at kvalificere undervisningen” udtaler Svend Madsen (V), der er formand for det ene af de 2 udvalg bag strategien.

”Det glæder mig, at vi er nået i mål med en aftale, der binder områderne bedre sammen, og som bl.a. sikre et tæt samarbejde mellem kulturskole og folkeskole til glæde for vores børn”, fortsætter Kulturudvalgsformand Jørgen Pontoppidan (V).

Den nye stategi indebærer, at alle skoler skal indgå i et forpligtende samarbejde med Mariagerfjord Kulturskole. Dette betyder, at Kulturskolen aktivt kan indgå i projekter i folkeskolerne – primært med udgangspunkt i de musikfaglige kompetencer, som Kulturskolen råder over. ”Det har stor betydning, at vores skolebørn får kendskab til tilbuddet i Kulturskolen, der jo er hele kommunens skole”, siger de 2 udvalgsformænd samstemmende.

Kulturskolen kan f.eks. indgå i temauger i folkeskolen, eller tilrettelægge særlige forløb i tilknytning til undervisningen i de kunstneriske fag. Desuden har Kulturskolen stor erfaring med, at tage hånd om de særlige talentfulde børn og give dem et ekstra løft.

En anden del af den nye strategi er, at alle skoler er forpligtet til at udarbejde en lokal handlingsplan, der beskriver, hvilke konkrete kulturelle aktiviteter, der skal gennemføres på de enkelte klassetrin. Mange skoler har rigtig mange aktiviteter i forvejen, men nu rettes fokus på, at få lavet en klar beskrivelse, der fastlægger konkrete faglige mål på området. Aktiviteter som skolekoncerter, teaterbesøg og danseworkshops, skal tænkes ind i skoleforløbet, og skolerne skal i højere grad indtænke brugen af professionelle kunstnere, til at kvalificere undervisningen. ”Desuden er der en klar forventning om, at kommunens kulturinstitutioner indgår tæt i dette samarbejde”, fastslår de 2 udvalgsformænd.

Alle skoler skal udpege en ”kulturkoordinator”, der kan være bindeled mellem skolerne og de kulturelle institutioner, og samtidig være ressourceperson og inspirator for kollegaerne på den enkelte skole. Koordinatorerne indgår samtidig i et fælles netværk, der gerne skulle kaste nogle gode fælles projekter af sig, og samtidig sikre at de involverede parter er løbende opdateret på aktuelle regionale og nationale tiltag på Børnekulturområdet.

 

Leave a Reply