You are here

137 børn får farvestrålende kuffert på Havbakkeskolen i Als

I det kommende skoleår får alle børn i 0-3. klasse på Havbakkeskolen i Als en kulturkuffert med bøger, film og kulturpas i hånden.

Havbakkeskolen i Als og Mariagerfjord Kommune har sammen med otte andre kommuner modtaget støtte fra Kulturministeriet til kulturkufferter, der skal give 0-9-årige børn adgang til at opleve kultur og selv deltage i kulturelle aktiviteter. Havbakkeskolen var hurtig til at melde sig på banen og meget interesseret i at søge det spændende projekt. Skolen er i forvejen utrolig aktiv på kulturområdet, så kufferterne vil blive brugt flittigt i mange forskellige undervisningssammenhænge.

 

Kufferterne uddeles til børnene, når de starter efter sommerferien, og de byder derefter på kulturoplevelser med Himmerlands Teater, Hadsund Egnsmuseum, Kunstetagerne i Hobro, Mariagerfjord Kulturskole, Børns Møde Med Kunsten, Mariagerfjord Bibliotekerne, Hadsund Bio 1+2, Aalborg Symfoniorkester samt Levende Musik i Skolen. Til mange af arrangementerne er børnenes forældre og søskende inviteret med og kufferten skal være med til at give alle børn uanset baggrund adgang til flere kunst- og kulturoplevelser. På rejsen bliver der også tid til rolige stunder, hvor kuffertens indhold kan undersøges nærmere af børnene og deres voksne.

Med kulturkufferterne og de tilknyttede samarbejdspartnere ønsker Mariagerfjord Kommune at skabe en brobygning mellem skolen og de lokale kunst- og kulturtilbud, som skal være med til at vise, hvilke tilbud og muligheder der findes i lokaleområdet samt, hvordan man kan begå sig i fællesskaberne – i dette tilfælde kunst- og kulturlivet.

 

Kulturminister Marianne Jelved siger: ”Når børn møder kunst og kultur er de på lige fod, for kunsten kræver ingen fagspecifikke forudsætninger. Her er det børnenes følelser og sanser, der kommer i spil. På den måde tilbyder kunsten endnu en måde at lære og erkende verden på, som alle børn skal have mulighed for at deltage i”.

Om kulturkufferterne

Kulturkufferterne er dekoreret af den danske illustrator Cato Thau-Jensen og er udformet, så de kan bruges som forskellige scener til at lege teater med. I kufferterne er der en film og fire bøger af danske kunstnere. Kulturpasset giver adgang til mindst fem forskellige kulturoplevelser, hvoraf nogle også er for forældre og søskende.

Baggrund for projektet

Kulturministeriet lancerede i maj 2014 tre strategier for børn og unge, som skal sikre, at kunst og kultur bliver en del af alle børns opvækst uanset baggrund. Initiativerne giver kommuner, kulturinstitutioner og dagtilbud bedre mulighed for at give børn og unge adgang til både at opleve kultur og selv være aktivt udøvende inden for et kulturelt felt.

Ministeriet har i alt afsat 40 mio. kr. til konkrete initiativer – herunder 4 mio. kr. til en pulje til kulturkufferter til 0-9 årige børn. Læs mere om kulturkufferterne på www.kulturstyrelsen.dk/kulturkuffert

 

HobroPortalen
Tekst på vej

Skriv et svar

Top