You are here

Navngivning af Hobro

Der er ingen sikre kilder til navngivningen af Hobro. En ældre stavemåde af Hobro er med sikkerhed Hobroe, som stadig blev brugt op til slutningen af 1800-tallet. Både tidligere og i dag, bruges den mere lokale udtaledialekt Hobrow. Blandt de forskellige muligheder for navnet “Hobro” kan følgende tre alle betragtes som sandsynlige [Kilde mangler]:

A: Nord for Mariager Fjord boede en mand ved navn Ho. Han byggede en bro over fjorden. Broen hed deraf ”Hos bro”, som sidenhen er blevet til Hobro.

B: Den inderste del af Mariager Fjord, i dag Hobro Vesterfjord (Onsild Å løber ud i den lavvandede Vesterfjord, som igen via en å-strækning løber ud i Mariager Fjord), hed oprindelig ”Ho”, som er en ældre betegnelse af for ordet ”trug”. Ved ”Truget” har der været en bro, som har ført over den lavvandede og sumpede å- og fjordstrækning.

C: ”Ho” har oprindelse i det angelsaksisk hoh, ho eller hoo, som har relation til en ”en landodde formet som en hæl eller en støvle og ofte stikkende ud i havet”. I dette tilfælde skulle ”hælen” være identisk med den lave landtange og Hobro betyde ”broen ved hælen”.

HobroPortalen
Tekst på vej

Skriv et svar

Top