[Billedtekst] Per Sønderup, ordførende direktør i Jutlander Bank: - Vores toplinje er under pres på grund af det lave rentemiljø og et vigende udlån, men det har vi formået at kompensere for med andre aktiviteter. Derfor finder vi resultatet absolut tilfredsstillende.

Jutlander Bank øger sit udlån markant

HALVÅRSRAPPORT: Tusindvis af nye kunder og en udlånsfremgang på 14,3 procent hjælper banken på vej til et halvårsresultat på 149 millioner kroner før skat

”Tallene vidner om, at vores strategi virker. Det er det allermest glædelige”.

Sådan siger ordførende direktør i Jutlander Bank, Per Sønderup, om bankens halvårsrapport, der viser et resultat før og efter skat på henholdsvis 149 og 126 millioner kroner.

Siden halvåret 2017 er bankens udlån steget fra 8 til 9 milliarder kroner.  Samtidig er flere end 11.000 nye kunder kommet til.”

På trods af det markant forøgede udlån ser vi ingen stigning i vores nettorenteindtægter. Det viser med al tydelighed, at vores sektor er presset af det meget lave renteniveau i disse år”, påpeger Per Sønderup og tilføjer:

”Til gengæld sikrer de mange nye kunder, som vi jo blandt andet servicerer i forbindelse med ejendomsfinansiering, pensions- og formuepleje, at vi har fremgang på vores gebyrindtægter”.

Dermed, hjulpet på vej af de positive konjunkturer i samfundet, stiger bankens nettorente- og gebyrindtægter med 19 millioner kroner til 362 millioner fra medio 2017 til medio 2018.

Som årsag til den positive udvikling i udlån og kundetilgang angiver bankens ordførende direktør Jutlander Banks strategi.

”Alle bankens medarbejdere arbejder hver eneste dag målrettet på at give vores kunder en oplevelse af, at Jutlander er Danmarks mest personlige og mest tilgængelige bank, hvor man som kunde kan træffe sin personlige, kompetente rådgiver og få sat et møde op, når som helst det passer kunden”, siger Per Sønderup:

”Her i landet har vi for vane at dele gode oplevelser med hinanden, og rigtigt mange af de nye kunder i Jutlander Bank er kommet til os, fordi en eksisterende kunde har anbefalet os over for dem.”

Flere medarbejdere

Men det er ikke gratis for Jutlander Bank at forfølge sin strategi.”At være personlig og tilgængelig kræver medarbejdere af kød og blod”, konstaterer Per Sønderup. Det er en af årsagerne til, at bankens udgifter til personale og administration er steget med 18 millioner kroner til 258 millioner.

Personaleomkostningerne er dels vokset på grund af stigende udgifter til den såkaldte lønsumsafgift, som den finansielle sektor er pålagt, og overenskomstmæssige lønreguleringer. Dels har banken det seneste år øget antallet af medarbejdere fra 463 til 477, blandt andet til at bemande sine nyeste afdelinger i Vejle og Fredericia.

De åbnede henholdsvis i maj 2017 og januar 2018.Administrationsomkostningerne er også steget, hovedsageligt som følge af investeringer i IT-udvikling og strategiske initiativer.

Tilbagefører igen nedskrivninger

Ud af første halvår i fjor kom Jutlander Bank med et rekordstort overskud før skat på 183 millioner kroner – eller 34 millioner kroner mere end i første halvår i år. Forskellen hænger i høj grad sammen med posten nedskrivninger og tab på udlån.

I fjor var halvårsresultatet nemlig begunstiget af tilbageførte nedskrivninger for 47 millioner. Også i år har banken kunnet tilbageføre nedskrivninger, men kun for 11 millioner kroner – eller 36 millioner mindre end i 2017.”Tilbageførte nedskrivninger er udtryk for, at vores kunder generelt har fået det økonomisk bedre end for få år siden.

Det er en af de positive tendenser, vi kan glæde os over lige nu. Men det kan vi ikke forvente at se fortsætte. Derfor er det fortsat vores mål at vækste på udlån,” siger ordførende direktør i Jutlander Bank, Per Sønderup.

Forretningsomfang steg 8,8 procent

Jutlander Banks samlede forretningsomfang steg fra 30. juni 2017 til 30. juni 2018 med 2,9 milliarder kroner til 36,7 milliarder, svarende til en stigning på 8,8 procent.

Forretningsomfanget er fordelt på udlån for 9 milliarder, indlån for 13,8 milliarder og garantier for 3,8 milliarder, mens værdien af kundedepoter beløber sig til 10,1 milliarder kroner.Dertil kommer, at Jutlander Bank har formidlet realkreditlån, hovedsageligt gennem Totalkredit og DLR, til sine kunder for 27,6 milliarder kroner pr. 30. juni 2018. I forhold til året før er det en stigning på 3,5 milliarder – eller 14,4 procent.

Solidt kapitalberedskab

Ved årsskiftet trådte nye nedskrivningsregler i kraft, de såkaldte IFRS9-regler. Effekten af reglerne er, at pengeinstitutter skal reservere til tab på udlån og garantier på et tidligere tidspunkt end hidtil.  For Jutlander Bank betød det, at der i løbet af nytårsnat blev barberet 69 millioner kroner af bankens egenkapital. Alligevel er egenkapitalen forøget siden medio 2017, nemlig med 120 millioner kroner til 2,9 milliarder medio 2018.

Med den solide egenkapital i ryggen kan Jutlander Bank glæde sig over fortsat at have et stærkt kapitalgrundlag, selv om kapitalgrundlaget er faldet i forhold til medio 2017 som følge både af IFRS9 og den flotte vækst i udlån og garantier. Banken havde pr. 30. juni 2018 en kapitalprocent på 18,9. Sammenholdt med det beregnede, individuelle solvensbehov på 8,8 procent, har banken således en kapitalmæssig ”friværdi” på 10,1 procentpoint, svarende til 1.217 millioner kroner.Bankens resultat for 1. halvår 2018 er ikke medregnet i kapitalgrundlaget. Hvis resultatet var medregnet, ville bankens kapitalprocent ligge på 19,8, og friværdien på 11,0 procentpoint.

Forventninger præciseres På baggrund af halvårsrapporten præciserer Jutlander Bank sine forventninger til resultatet for hele 2018. I marts opjusterede banken sine forventninger til årsresultatet før skat til niveauet 195-270 millioner kroner. Forventningen efter første halvår er nu præciseret til et årsresultat før skat på mellem 230 og 270 millioner kroner.

Om Jutlander Bank

Jutlander Bank med rødder i Himmerland har sit hovedsæde i Aars og et områdecenter i Hobro. Derudover har banken afdelinger på 22 adresser i Jylland og én i København. Banken, der beskæftiger 477 medarbejdere, omregnet til helt

idsstillinger, er ejet af godt 28.000 aktionærer, hvoraf de to største er Fonden for Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro Fonden. Begge fonde støtter almennyttige aktiviteter i bankens virkeområde. Midlerne hertil stammer primært fra det udbytte, banken udbetaler til sine aktionærer.

[Billedtekst]”Her i landet har vi for vane at dele gode oplevelser med hinanden, og rigtigt mange af de flere end 11.000 nye kunder i Jutlander Bank er kommet til os, fordi en eksisterende kunde har anbefalet os,” siger ordførende direktør Per Sønderup.

 

Foto: Jutlander Bank

Foto/Tekst: Jutlander Bank

Leave a Reply