Foto: Johnny sørensen

Et samlet Byråd vedtog Mariagerfjord Kommunes veteranpolitik

På byrådsmødet torsdag den 26. oktober vedtog et samlet byråd veteranpolitikken for Mariagerfjord Kommune. Veteranpolitikken tager sit afsæt i Danmarks overordnede veteranpolitik, som er rammesættene for, hvordan samfundet anerkender og støtter veteraner og deres pårørende.

Et bredt samarbejde på tværs af fagenheder
Byrådet besluttede i november 2016 at lade Udvalget for Arbejdsmarked udarbejde et forslag til veteranpolitik for Mariagerfjord Kommune. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra områderne Arbejdsmarked, Sundhed, Handicap og socialpsykiatri, Børn og familie og aktører fra Veterancenter Aalborg trak derfor i arbejdstøjet og samarbejdede om indholdet af veteranpolitikken.

– Det har været afgørende, at vi har samarbejdet så bredt om indholdet til veteranpolitikken, da veteraner og pårørende som udgangspunkt skal have støtte inden for eksisterende kommunale tilbud på lige fod med andre borgere med lignende behov. Og med et bredt samarbejde på tværs af kommunen har vi netop kunnet bygge bro mellem vores eksisterende tilbud og indsatser, siger borgmester Mogens Jespersen.

Anerkendelse og støtte til hjemvendte veteraner og pårørende
De fleste veteraner vender hjem efter deres udsendelse uden mén, og en stor del er endog styrket og beriget. En mindre del af veteranerne har behov for hjælp og støtte til håndtering af psykiske og sociale belastninger samt fysiske skader som følge af udsendelsen. Veteraner skal derfor anerkendes for den vigtige indsats, de har ydet på vegne af Danmark og sammen med deres pårørende modtage støtte ved behov.

– Med den kommunale veteranpolitik ønsker vi i Mariagerfjord Kommune at bakke op om de nationale initiativer og sætte fokus på de lokale muligheder for støtte til veteraner og pårørende, der har behov. Som kommune har vi et medansvar for at være opmærksomme på de særlige problemstillinger, som veteraner og pårørende kan have og iværksætte eller koordinere den nødvendige hjælp, siger formand for Arbejdsmarkedsudvalget Finn Cilleborg.

Mariagerfjord Kommunes veteranpolitik er rettet mod alle hjemvendte veteraner bosat i kommunen. Veteranpolitikken har særlig fokus på de hjemvendte veteraner og pårørende, der har behov for hjælp og støtte til at komme godt videre med hverdagen efter udsendelse.

Foto: Johnny Sørensen

Leave a Reply