Foto: Mariagerfjord Kommune

Et aktivt liv på plejehjemmet

Udvalget for Sundhed og Omsorg i Mariagerfjord Kommune har netop godkendt en række anbefalinger til, hvordan fremtidens plejecentertilbud skal se ud. Anbefalingerne handler blandt andet om at sikre, at årene på plejehjem er aktive år. 

– Vi vil gerne understrege, at livet fortsat skal leves, når man kommer på plejecenter. Vi har allerede fokus på at støtte vores beboere i at få et aktivt liv i de år, hvor deres hjem er på et plejecenter, men målet med anbefalingerne er at styrke denne indsats, fortæller chef for Sundhed og Ældre i Mariagerfjord Kommune, Carsten Kaalbye.

Anbefalingerne tager blandt andet udgangspunkt i, hvordan medarbejderne kan spotte beboernes resurser, så beboerne bliver mindst muligt afhængige af andre og dermed kan leve et aktivt liv på lige præcis hans ellers hendes måde.

 

– Ofte er vores beboer i en livskrise, når de flytter ind hos os. De har måske lige mistet en ægtefælle eller en grundlæggende kompetence, så de ikke længere kan klare sig selv. Men så er det netop vores opgave at møde dem med respekt og åbenhed og hjælpe dem gennem sorgen. Eller at hjælpe dem til at blive selvhjulpne, så de får livsmodet tilbage og igen kan have et aktivt liv, forklarer Carsten Kaalbye.

– Det er et hjem

For at den enkle beboer kan tage mest muligt af sin hidtidige måde at leve sit liv på med sig på plejehjemmet, vil man blandt andet iværksætte en særlig indsats ved indflytningen.

– Det kan vi fx gøre ved at etablere hjemmebesøg hos den ældre inden indflytningen på plejehjemmet og ved at den ældre – gerne sammen med pårørende – udfylder et hæfte, der handler om den ældre som person og hvad han elle hun er interesseret i. Jeg bruger helt bevist ordet ”plejehjem”, for det er vigtigt, at beboerne kommer til at føle sighjemme og at de får mulighed for at leve et liv med masser af det, der er livskvalitet for lige netop ham eller hende, uddyber Carsten Kaalbye.

En anden anbefaling er derfor også, at plejecentrene i højere grad skal være en aktiv del af det omkringliggende samfund.

Plejetestamente

Men det er naturligvis ikke kun i forbindelse med indflytningen, at der skal iværksættes særlige initiativer eller tages individuelle hensyn.

– Grundlæggende deler vi opholdet på et plejecenter op i tre faser, som vi kalder ’healing’, ’opblomstring/refugium’ og ’hospice’. De tre faser kræver forskellige indsatser fra personalet. Det afgørende er, at vores indsatser hele tiden bliver tilrettelagt ud fra den enkeltes ønsker. Derfor arbejder vi også på i højere grad at inddrage tanker fra den palliative indsats, som man kender det fra hospicer.

Ikke raket-videnskab

Carsten Kaalbye indrømmer gerne, at anbefalingerne hverken er raketvidenskab eller revolutionerende for ældreplejen i kommunen.

– Mange af vores medarbejdere arbejder allerede på denne her måde. Men der er forskel, på hvor udbredt, det er. Men det er netop denne kultur, vi vil styrke, når anbefalingerne bliver udmøntet, forklarer han.

Yvonne på 92

For at gøre anbefalingerne så konkrete som muligt, bliver de fortalt gennem historien om den fiktive plejehjemsbeboer, Yvonne, på 92 år.

– Historien om Yvonne er et fælles eksempel på et rigtig godt forløb, som vi både vil bruge, når vi skal tale med medarbejderne, de ældre, deres pårørende og politikerne om, hvordan vi sikrer et godt og aktiv liv for beboernes på kommunens plejecentre, fortæller Carsten Kaalbye.

Kommunen forventer, at implementeringen af de forskellige anbefalinger vil blive gennemført i løbet af de kommende to år.

Fakta

Anbefalingerne er udarbejdet af en styregruppe og tre arbejdsgrupper, som kommunen har nedsat. Grupperne har bestået af repræsentanter fra Seniorrådet, Ældre Sagen, beboer-pårørenderådene samt medarbejdere.

Anbefalingerne bygger blandt andet på Ældrekommissionens forslag til at forbedre livskvaliteten og selvbestemmelsen i plejebolig og plejehjem. Ældrekommissionen arbejder i den forbindelse med fem værdier: Indflydelse på eget liv, respekt for forskellighed, medmenneskelighed i fokus, gode oplevelse hver dag samt en værdig afslutning på livet.

Interesserede kan læse anbefalingerne via dette link: http://www.mariagerfjord.dk/sbsys/dag_ref/sund_oms/2015/150601//Bilag/Punkt_48_Bilag_1_Afrapportering_fra_styregruppen_Fremtidens_Plejecentertilbud_MFK_250315.pdf

 

Leave a Reply