You are here
Home > Nyheder >

Erhvervsteam stiller skarpt på virksomhedernes behov

Mariagerfjord Kommunes nye Erhvervsteam giver de lokale virksomheder nemmere adgang til den kommunale forvaltning og en mere helhedsorienteret sagsbehandling på teknik- og miljøområdet.

Borgmester Mogens Jespersen er glad for det nye Erhvervsteam, som er en udløber af kommunens erhvervs- og beskæftigelsespolitik:

– Her i Mariagerfjord Kommune er vi meget optaget af, at vi giver vores erhvervsliv de bedste betingelser, fordi det skaber vækst og arbejdspladser. Vi lytter til erhvervslivets ønsker og behov. Derfor ved vi, at vores lokale virksomheder lægger stor vægt på en effektiv og smidig sagsbehandling. Desuden er det et vigtigt konkurrenceparameter, når det handler om at få nye virksomheder til at slå sig ned i vores kommune, fortæller Borgmesteren.

Erhvervsteamet hjælper virksomhederne med at finde rundt i love og regler, så de kan få de rette tilladelser på plads, når de eksempelvis skal bygge nyt, etablere sig et nyt sted, starte en ny produktion eller udvide den bestående produktion.

– Den slags sager er ofte komplicerede og inddrager forskellige dele af den kommunale forvaltning. Derfor ønsker vi nu at styrke dialogen med virksomhederne og forbedre koordineringen af sagsbehandlingen på tværs af fagområderne, fortæller direktør Torben Ladefoged, der er ansvarlig for kommunens teknik- og miljøområde.

Erhvervsteamet er bemandet med seks medarbejdere, som hver især bidrager med specialistviden og erfaringer på deres fagområder. Det sikrer, at sagerne bliver bedst muligt belyst, når der skal tages stilling til, hvem der skal inddrages i sagsbehandlingen og hvordan den skal tilrettelægges.

Ifølge Torben Ladefoged skal Erhvervsteamet tage den enkelte virksomhed i hånden og lytte til dens individuelle behov. Det handler nemlig først og fremmest om at styrke dialogen med den enkelte virksomhed:

– Allerede ved den første kontakt skal vi spørge ind til virksomhedens planer og behov, så vi kommer hele vejen rundt om sagen. Det giver os nemlig det bedste udgangspunkt, når Erhvervsteamet skal koordinere sagsbehandlingen, så de rigtige fagfolk bliver inddraget helt fra begyndelsen, siger direktøren.

Erhvervsteamet mødes en gang om ugen og drøfter de indkomne sager med henblik på at tilrettelægge den videre sagsbehandling. Direktøren forventer, at det vil give en hurtigere og smidigere sagsbehandling og ikke mindst øge kvaliteten i afgørelserne.

Billedtekst: Erhvervsteamet er bemandet med seks medarbejdere. fra venstre: Jacob Hollerup Mikkelsen, Anders Lynge Haagensen, Anja Antonsen Spring, Karen Thorsen, Vibeke Kjær Christensen, Rikke Stilling.

HobroPortalen
Tekst på vej

Skriv et svar

Top