Foto: Bydelsmødre

BIHDAN afholdt infomøde for Bydelsmødre

BIHDAN har for nyligt afholdt et informationsmøde, på Hobro Bibliotek, for alle nye Bydelsmødre i Mariagerfjord Kommune. Meningen med mødet var, at Bydelsmødrene skulle introduceres for hele forløbet og tilkendegive deres interesse for projektet. Samtlige fremmødte Bydelsmødre higer efter at komme i gang med projektet og er spændte på det kommende forløb.

”I dag skal vi fortælle mere om grunduddannelsen til Bydelsmødre i Hobro. Det er en super god start, og der er kun få, der ikke kunne møde op i dag. Jeg er meget glad for at så mange vil starte på grunduddannelsen.”, siger Irma Hajder som er projektkoordinator for Bydelsmødre i Mariagerfjord Kommune.

Forløbet er en grunduddannelse til Bydelsmødre og består af 14 moduler á 3-4 timer pr. modul. Grunduddannelsen tager udgangspunkt i følgende emner: *Familie–barnets udvikling og opdragelse *samfund-børns hverdag *familie-teenagere *familie-kvinden *bydelsmødre metoder-kommunikation *sundhed-kroppen *sundhed-motion og ernæring *samfund-kommunen *samfund-Danmark. Undervejs vil Bydelsmødrene blive udfordret med hjemmeopgaver, som de selv skal løse. Alle hjemmeopgaver relaterer til hverdagsliv og dagligdags problemstillinger.
Underviserne er valgt ud fra deres faglige profiler og består blandt andet af sagsbehandlere, fysio- og ergoterapeuter, læger, social- og sundhedsassistenter, politikere mm. Underviserene har både interesse i at undervise og vil dermed understøtte en bedre integration i det danske samfund.

Foto: Bydelsmødre

Foto: Bydelsmødre

”Spændingsfeltet omkring integration er altid noget alle kan bidrage med. Både positiv og negativ. Derfor er jeg glad at vores projektkoordinator har gjort så stort arbejde at samle både bydelsmødre men også en super godt team af undervisere som vil være en del af dette projekt”, siger Edin Hajder som er formand for BIHDAN.

Leave a Reply