Rikke søge arbejdet indenfor Administration & bogholderi

Foto: DenLilleOriginal – Rikke Olsen

PROFIL: Jeg brænder for arbejdet på kontoret og arbejder godt både med
varierende og rutinemæssige opgaver, i en stilling i et godt arbejdsmiljø
og med gode kolleger.

Mine kompetencer: kundekontakt pr telefon/skrift/personligt, økonomi,
bogføring, stamdata, fakturering D/K. ordrebehandling, vareindkøb,
diverse administrative opgaver mv.

Jeg har interesse for og er superbruger indenfor diverse IT- programmer.
Et udsnit af mine IT-kompetencer er indenfor Office pakken (alle dele),
fakturerings- og økonomisystemer, journalisering /
dokumenthåndtering, hjemmesideopbygning / redigering, Google
adwords mv.

Desuden er jeg motiveret for og har let ved at sætte mig ind i nye
systemer og procedurer.

Serviceminded – Fleksibel – Loyal – Ansvarsbevidst –
Positiv og Smilende – Struktureret og Systematisk

ERHVERVSERFARING: RECEPTIONIST MARIAGER SALTCENTER
2017 (tidsbegrænset)
Ekspedering og vejledning af kunder
Betjening af kasseapparat
Pakning og udpakning af varer
Opfyldning i butik
Behandling af ordrer fra webbutik

ADMINISTRATIV MEDARBEJDER MARIAGERFJORD KOMMUNE –
Fagenheden arbejdsmarked
2014 – 2016
Indenfor områderne: Rehabilitering og Sygemeldte, Kontanthjælp samt
Integration:
Udarbejdelse af informationsmateriale såsom velkomstmateriale til nye
integrationsborgere
Oprettelse af virksomhedspraktikker og blanketter hertil
Behandling af materialer ifm. danskuddannelse
Lillemøllevej 10, 9500 Hobro
Mobil: 2335 6360
Mail: dnrikke@gmail.com
LinkedIn profil:
https://www.linkedin.com/in/rikkedyrberg
Fødselsdato: 12. marts 1980
Partshøringer ifm. fremmøderegistreringer
Journalisering af sagesmateriale, Fakturabehandling
Oprettelse og udsendelse af indkaldelser
Borgerbetjening samt kontakt til borgere og samarbejdspartnere
Øvrige ad hoc opgaver

KONTORASSISTENT MARIAGERFJORD VAND A|S
ARDEN/HADSUND – ØKONOMI
2013 (tidsbegr. ansættelse)
Oprettelse/redigering af stamdata – behandling af kontoudtog –
Kontering af div. fakturaer – D/K fakturering og rykkere –
Bankafstemninger –
arkivering og journalisering – Udfylde og indsende tilskudsansøgninger –
beregning af el- og vandafgifter
Referat-/brevskrivning – bestilling af kontorartikler samt lagerstyring
Postbehandling – både papirpost og elektronisk
Kontakt til forbrugere og leverandører – telefonisk og pr e-mail
Udfærdigelse af præsentationsmateriale til møder
Klargøring til møder – Vejledning og support
KONTORELEV MARIAGERFJORD VAND A|S ARDEN/HADSUND
2011-2013 – Se ovenstående

HUSASSISTENT – PSYKIATRIEN REGION NORDJYLLAND
2010-2011
Her stod jeg for div. opgaver som f.eks. brevskrivning –
telefonbetjening – postbehandling – Færdiggørelse af
evalueringsskemaer, kursusoversigter, materialemapper til
undervisningen mv.
Varebestilling – klargøring af forplejning til kursister – Vedligehold
af undervisningslokaler

KONTORMEDHJÆLPER SKOLE AFDELINGEN
REBILD KOMMUNE TERNDRUP
2009 (tidsbegr. ansættelse)
Scanning og indtastning af journalmateriale til WinPPR – journalisering og
arkivering
Brevskrivning
Telefonisk og elektronisk borgerkontakt
Postbehandling – såvel brevpost som elektronisk.
Servicering af borgere og kolleger såsom breve og
post, klargøring til møder mv.
2008 – Butiksmedhjælper Foto-Kino Click, Hobro
(tidsbegr. ansættelse)
Ekspedering, fotoredigering/-fremkaldelse, pakke ordrer ud/ind
mv.
2007-2008 – Rengøringsassistent Novozymes og EUC NV Sj. Kalundborg

DRIFT AF VIRKSOMHED – SALG AF HELSEPRODUKTER
2006-2009
Kundekontakt – personlig – telefon – email,
Momsregnskab, Fakturering,
Ordrebehandling
Hjemmeside opbygning og vedligehold med salg,
Messedeltagelse, Temadage
Markedsføring med bl.a. Google adwords mv.
2006 – Vikar: Julemedhjælper Postdanmark Sjælland
Sortering af pakker
2006 – Vikar: Statusmedarbejder Jem & Fix Sjælland
Optælling – Nat
2006 – Vikar: Butiksmedhjælper – Håndarbejdscentret Slagelse
Ekspedering, pakke ordrer ud/ind mv.
2004-2006 Vikar: Handicaphjælper, Omsorgsmedarbejder og
hjemmehjælper
Bofælleskabet Spentrup, Bo- OG servicecenter Høng og Team Grand
Kalundborg

KURSER OG UDDANNELSER 2016 Aalborg Handelsskole – Webmedarbejder
Her arbejdede jeg med Photoshop, Access, PowerPoint, Dreamweaver,
WordPress og CMS – valg, planlægning og opbygning af webløsninger –
grafik, tekster og sprogbrug til websider.
2014 Dania Randers – Human Resource Management
2014 Personlig udvikling og effektiv kommunikation – herunder Personlig
udvikling til arbejde og uddannelse, Kommunikation og feedback i
administrativt arbejde.
2014 Engelsk Jobrelateret
2011-2013 Aalborg Handelsskole – Mariagerfjord Vand a|s
Kontorassistent med speciale i administration – udlært i økonomiafdeling
Herunder Navision C5 – Løn og lovgivning
Moms og afgifter – Skriftlig/mundlig kommunikation
2012 Lessor Løn – Mariagerfjord Vand a|s
2011 Mdoc (Journaliseringssystem) – Mariagerfjord Vand a|s
2004-2005 1-årig HH Erhvervsakademi Midt
2000-2003 3-årig HF VUC Viborg
1997-1999 FUU (den Frie Ungdoms Uddannelse) Linieskolen Hadsten
2008 Grundlæggende regnskab og Excel udvidet Aalborg Handelsskole
2006 Salgs- og præsentationsteknikker ifm. virksomhedsdrift
1999 – 2000 EDB og Informatik VUC Viborg

FRIVILLIGT / ORGANISATORISK ARBEJDE: 2011-2012 Ravnkilde Idrætsforening – Sekretær
2005-2007 Roskilde Festival – renovation og genbrug

SPROG: Dansk skriftligt og mundligt
Engelsk skriftligt og mundligt
Tysk skriftligt og mundligt (kendskab)

IT: Herunder MS Office pakken
SbSys (journaliseringssystem)
KMD Opera (bl.a. borgerinfo, aktiviteter og blanketter)
OPUS fakturasystem
Mdoc (journaliseringssystem)
Lessor løn (kendskab)
Brugerdata (økonomisystem)
KMD FAS (Forbrugsafregningssystem) (kendskab)
WinPPR (journaliseringssystem)
C5 (økonomisystem) (kendskab)
Hjemmeside opbygning/vedligehold
Google adwords
Dreamweaver (hjemmesideprogram)
WordPress (hjemmesideopbygning)

FRITIDSINTERESSER:
IT og computer: herunder hjemmesideopbygning/blog, kort til
diverse begivenheder samt IT support for naboer og familie.
Fotografering
Gåture, Haven, Drivhus, Loppemarkeder
Natur og friluftsliv
Familien og vennerne

REFERENCER Oplysninger herom kan gives efter aftale

KONTATK & ANDET INFO: 

Lillemøllevej 10, 9500 Hobro
Mobil: 2335 6360
Mail: dnrikke@gmail.com
LinkedIn profil:
https://www.linkedin.com/in/rikkedyrberg
Fødselsdato: 12. marts 1980

Foto: DenLilleOriginal – Rikke Olsen

Leave a Reply