You are here
Home > Nyheder >

Projekt vil udvikle brint-uddannelse til autoteknikere i Viborg

Antallet af brintkøretøjer forventes at stige inden for de næste år, hvilket stiller krav til uddannelse af kvalificerede autoteknikere inden for brint- og brændselsceller.
Et nyt projekt, finansieret af EU-programmet Erasmus+, vil samle erfaringer og viden fra tre europæiske lande for sammen at udvikle et uddannelsesforløb, der er tilpasset fremtidens autoteknikere.
Med målet om at reducere fossile brændstoffer i transportsektoren, ser det lovende ud for brint- og brændselscelleteknologien. Brændselsceller kan, især inden for offentlig transport, erstatte en stor del af brændstofforbruget og samtidig bidrage til at reducere CO2-udledninger.

Udviklingen inden for brændselsceller har været omfattende, og brændselsceller kan nu erstatte forbrændingsmotorer i både busser, biler og lastbiler. Det forventes, at antallet af brintkøretøjer vil stige.
Uddannelse inden for brint- og brændselscellesektoren er afgørende for fremtidens automekanikere og for den fremtidige udrulning af flere brint- og brændselscellekøretøjer. Problemet er, at der i dag ikke tilbydes et uddannelsesforløb med det fokus. Det vil et nyt projekt nu lave om på.

Projektgruppen består af Ballard Power Systems Europe (Danmark), Van Hool (Belgien), Abeerden City Council (Skotland), Mercantec (Danmark), og Hydrogen Valley/CEMTEC (Danmark). Sammen er de fem partnere gået ind i projektet med ambitionen om at udvikle et uddannelsesforløb til autoteknikere inden for brint- og brændselsceller.
Europæisk projektsamarbejde skal skabe uddannelsesforløb Projektet, der har fået titlen FCH Train, vil samle erfaringer fra Danmark, Belgien og Skotland, som alle besidder know-how inden for brint og brændselscelleteknologien, og udvikle et uddannelsesforløb der er tilpasset autoteknikere.

Projektet vil inkludere to træningssessioner. Den første vil finde sted i Belgien hos brændselscellebusser skabt en know-how og erfaring, de vil bringe ind i projektet. Den anden træningssession vil foregå hos uddannelsesinstitutionen Mercantec i Viborg.

Når indholdet og omfanget af uddannelsesforløbet er på plads, vil det som det første blive prøvet af hos Auto Teknisk Center (ATC), som er en del Mercantec i Viborg.
John Hansen, Uddannelses- og IT-chef hos Mercantec siger: ”Mercantec har en enorm erfaring med at udvikle og levere teknikeruddannelser til autoindustrien. Det er derfor et stort privilegie, at vi igennem projektsamarbejdet FCH Train i fremtiden også vil kunne tilbyde et kursus for teknikere inden for brint- og brændselscellekøretøjer. Det vil ikke kun resultere i jobskabelse inden for sektoren. Det vil også bidrage til kommercialisering af brændselscelleteknologien.”

Projektpartnerne går efter at få kurset akkrediteret og efterfølgende implementeret i både det danske og skotske uddannelsessystem. Danmark og Skotland vil hermed være de første lande i Europe, der kan introducere et uddannelsesforløb inden for brint- og brændselscellekøretøjer. Kurset vil være åbent for både nationale og internationale studerende.
Alternative køretøjer til transportsektoren

EU har forpligtet sig til en langsigtet klimapolitik, der prioriterer en stabil og uafhængig energiforsyning baseret på ikke-fossile energikilder. Fossilfrie- og energieffektive køretøjer spiller en stor rolle, hvis EU skal indfri målene om at nedbringe energiforbruget, forureningskilder og CO2 -udledninger. Anvendelse af brint- og brændselscellekøretøjer til transport rummer et lovende perspektiv både i forhold til effektivitet og miljøhensyn, og ikke mindst når de kører på brint produceret fra vedvarende energikilder (sol og vind).

Projektet er støttet af EU-programmet Erasmus+.

HobroPortalen
Tekst på vej

Skriv et svar

Top