Per Husted: Udligning skal udlignes

Byrådspolitikerne i Mariagerfjord Kommune knogler i denne tid for at få et fornuftigt budget skruet sammen. Og det er meget store udfordringer, som de står overfor. Og det kommer til at gøre ondt mange steder, når de store besparelser skal gennemføres.

En stor del af udfordringerne skyldes et fuldstændigt uigennemskueligt og fejlfyldt udligningssystem mellem kommunerne. Politikerne på Christiansborg har ikke været deres opgaven voksen med at få moderniseret udligningssystemet mellem rige og fattige kommuner, så det er en særdeles svær opgave at lave budgetter i kommunerne. Beskeder om udligningsbeløb kommer alt for sent og langt inde i kommunernes budgetproces og så er der beviseligt fejl i udligningssystemet. En af disse fejl har gennem de seneste år konkret betydet, at Mariagerfjord Kommune har fået kr. 18 mio. mindre end de har været berettiget til. Penge, som ville have lunet og kunnet have været med til at sikre et acceptabelt serviceniveau i vores lokale institutioner.

Fejlen består konkret i, at staten har manglet en statistik for udlændinges uddannelsesbaggrund. Det har medført, at 69 kommuner har fået udbetalt for lidt, mens nogle kommuner har fået udbetalt mere end de har været berettiget til. Det groteske er, at det er de rige kommuner med et højt skattegrundlag, som har fået for meget, mens det især er de fattige provinskommuner, som har fået udbetalt for lidt.

Det er menneskeligt at fejle, og for mig ville det være fint, hvis regeringen erkendte fejlen og skyndte sig at få rettet op på fejlen hurtigst muligt. Det har regeringen ikke gjort, så den manglende udligning kunne være indregnet i de igangværende budgetforhandlinger. Socialdemokratiet vil gerne være med til at rette op på det og genopbygge en lille smule tillid til udligningssystemet ved at betale de ramte kommuner hurtigst muligt. Håbet er, at regeringen nu griber bolden og medvirker til det.

Men skal tilliden til udligningen mellem kommunerne genopbygges kræver det, at politikerne tager sig sammen, og hurtigst muligt får lavet et nyt udligningssystem, som sikrer, at der er råd til gode skoler, ældrepleje og handicaphjælp over hele landet. Som det er i dag er vi næsten der, hvor nogle kommuner har råd til guldvandhaner på plejehjemmene, mens andre kommuner knap har råd til at varme de kommunale institutioner op. Det er ikke acceptabelt.

Udligning mellem kommuner er i øvrigt et ret specielt politisk område. Her er det ikke så meget politisk tilhørsforhold, som bestemmer, hvad man kæmper for. Ofte er det geografisk tilhørsforhold, da politikere på Christiansborg selvfølgelig ønsker, at det går godt i det område, som de er valgt i. Igen et argument for at stemme på en lokal kandidat, så din kommunes interesser bliver varetaget.

Dette læserbrev er tilsendt af: Folketingskandidat Per Husted (S), Mariagerfjord

Foto: Johnny Sørensen