Foto: PensionsGruppen

PensionsGruppen udbetaler 50.000 til familier med syge børn.

Langt de fleste danskere har i dag en pensionsordning gennem deres arbejdsplads i et eller andet omfang. Vi indbetaler hvert år mange penge, som på forskellig vis forvaltes med henblik på størst mulig udbetaling så længe som muligt i tiden efter den erhvervsaktive periode. Men, pension er meget andet end opsparing til ”frilivet”, eller tiden efter arbejdslivet. En pensionsordning skal også give værdi her og nu, hvis uheldet er ude.

Den lokale Chefkonsulent, Julius Møller Thorsen fra PensionsGruppen i Hobro orienterer om, at han nu pr. automatik har sørget for at samtlige PensionsGruppens kunder med dækning ved kritisk sygdom har fået sikret sine børn på samme måde.

– Når vi i samarbejde med vores virksomhedskunder vejleder dem i at sammensætte en optimal pensionsordning til deres ansatte, lægger vi vægt på den personlige rådgivning og afdækning af familiens samlede økonomiske risiko, siger Julius Møller Thorsen.

–  I den forbindelse har de fleste et stort behov for dækninger ved dødsfald og nedsat erhvervsevne, men ligeledes et ønske om en skattefri kontant udbetaling ved modtagelse af en diagnose om en kritisk sygdom, som f.eks. cancer, hjerte- karsygdomme m.fl.  Men, hvad sker der, når én af vores kære små bliver alvorligt syge, skal indlægges sammen med en forælder i måske længere tid?

–  Jo, fortsætter Julius, udover de stærke følelser for det syge barn, så kommer der en masse praktiske ting, at tage stilling til. Kan jeg få orlov fra arbejde? Har vi råd til at tage orlov? Hvordan får vi passet de andre børn mens mor eller far er indlagt og den anden skal køre frem og tilbage mellem hjemmet og sygehuset o.s.v. o.s.v.

–  Alt bliver bare lidt nemmere, hvis økonomien er i orden, derfor har PensionsGruppens kunder nu fået en ekstra dækning. Vi dækker med en skattefri udbetaling på kr. 50.000 hvis et af forsikringstagers børn mellem 6 mdr. og 18 år får stillet en diagnose på én af mange kritiske sygdomme.  Det bliver barnet ikke helbredt af, men det kan give ro i familien til at hjælpe og støtte barnet mest muligt under et sygdomsforløb, afslutter Julius Møller Thorsen fra PensionsGruppen

PensionsGruppen er en rådgivningsvirksomhed med speciale i rådgivning af virksomheder i valg af firmapensioner og sundhedssikringer.

Leave a Reply