You are here
Home > Nyheder >

Overskud på en halv million i foreningen

På aftenens generalforsamling i foreningen Hobro IK blev der afgivet beretning fra formand Per Andersen. Derudover blev der i regnskabsaflæggelsen præsenteret en omsætning på 21.154.561 DKK, mens årsresultatet lød på 665.509 DKK. Endeligt blev Vibeke Riis Jakobsen valgt ind i foreningens bestyrelse i stedet for Niels Christian Andersen.

Tirsdag aften var der generalforsamling i foreningsdelen Hobro IK. Her afgav formand Per Andersen sin beretning, mens der også blev aflagt regnskab ved økonomichef Bent Nielsen.

I år 2016 blev Hobro IK opdelt i en foreningsdel samt en professionel del. Det bar både formandens beretning samt regnskabssammendraget også præg af, da det var første generalforsamling i foreningen efter opdelingen.

Formand Per Andersen udtrykte glæde over, at breddefodbolden igen er kommet frem i lyset, efter de fleste af klubbens ressourcer i de seneste par år har været brugt på førsteholdet efter oprykningen til Superligaen i 2014.

Antallet af både senior- og ungdomsspillere i klubben har været faldende i den seneste periode, men foreningens bestyrelse bruger i øjeblikket mange ressourcer på at få vendt udviklingen. Det ser allerede ud til at have båret frugt, og man har blandt andet set flere seniorspillere vende tilbage til klubben her i vinteropstarten.

Økonomichef i Hobro IK, Bent Nielsen, stod for regnskabsaflæggelsen, og det så ganske fornuftigt ud. I 2016 blev der omsat for 21.154.561 DKK, mens årets resultat lød på 665.509 DKK. Derudover blev der præsenteret en egenkapital på 39.661.980 DKK.

Regnskabet var dog i år lidt specielt, i det klubben var en samlet del i første halvdel af regnskabsåret, mens den i anden halvdel af regnskabsåret var delt op i foreningsdelen samt den professionelle del.

De to bestyrelsesmedlemmer Thomas Bjerre og René Greve blev genvalgt til bestyrelsen, mens bestyrelsesmedlem Niels Christian Andersen har valgt ikke at genopstille. I stedet blev Vibeke Riis Jakobsen valgt ind i foreningens bestyrelse.

Der skal lyde en stor tak til Niels Christian Andersen, som har ydet en kæmpe indsats gennem sine mange år i foreningens bestyrelse.

Tekst: Daniel Lindemann Jakobsen / Foto: Johnny Sørensen

HobroPortalen
Tekst på vej

Skriv et svar

Top