Foto: Johnny Sørensen

Nu bliver Hostrupvej færdig

Onsdag den 13. juni begynder arbejdet med at udbedre de sidste fejl og mangler på Hostrupvej i Hobro.

Arbejdet har ligget stille i nogle måneder, fordi entreprenøren Barslund A/S og Mariagerfjord Kommune har været uenige om arbejdets udførelse og kvalitet. Uenighederne er nu bilagt og arbejdet med at færdiggøre det store anlægsprojekt begynder straks.

Udvalgsformand Jørgen Hammer Sørensen er glad for, at der nu er udsigt til, at Hostrupvej endelig bliver gjort helt færdig:

– Forvaltningen har haft en god dialog med entreprenøren om problemstillingerne, men det har desværre taget alt for lang tid at blive enige om de rigtige løsninger. Derfor er jeg glad for, at Barslund nu sætter fuld turbo på arbejdet, så Hostrupvej bliver helt færdig hen over sommeren, siger Jørgen Hammer Sørensen.

– Arbejdet har også trukket ud, fordi der har været problemer med de omfattende ledningsnet, som er gravet ned langs vejen. Her har det nogle steder været nødvendigt at grave den nye vej op for at få has på problemerne. Vi har været nødt til at være helt sikre på, at problemerne er løst, inden vi kunne lægge sidste hånd på arbejdet, forklarer Jørgen Hammer Sørensen.

Allerede i denne uge begynder arbejdet med at rette kantsten og fjerne de gamle lygtepæle langs vejen og i uge 27 og 28 kommer der efter planen nyt slidlag på kørebanen. Arbejdet begynder onsdag morgen i den østlige del af Hostrupvej, og der vil kun være et spor farbart. Det betyder, at al nordgående trafik vil blive dirigeret via Hegedalsvej. Omkørslen vil vare frem til og med uge 28.

På broen ved Brogade tager Barslund fat på at lave fortove og cykelsti, og derfor skal gående og cyklister være opmærksomme på, at der vil være omlægning af trafikken. Dette forventes udført uden større trafikale gener.

Efter industriferien kommer der striber på vejen og asfalt på cykelstien.

Foto: Johnny sørensen (Pressefoto/Arkivfoto)

SE HER: Vi har fundet nogen videoklip fra vejarbejdet på Hostrupvej i Hobro. Se dem nedenfor her

Leave a Reply