Foto: Jutlander bank

Lokale landmænd budt på øl og snacks med hamp

Fuldt hus, da Jutlander Banks to landbrugscentre holdt inspirationsdag for landmænd

Udlejning af kontorlokaler og dyrkning af hamp. Dette har ikke meget med drift af et moderne dansk landbrug at gøre, vil de fleste nok mene.

Men sådan er det på Møllerup Gods på Djursland. Her har de to ejere, Anna Sophie og Steen Gamborg, gjort begge aktiviteter til en del af den daglige drift på det gamle gods.

Anna Sophie Gamborg var en af oplægsholderne til et arrangement, som Jutlander Bank for nylig havde inviteret landmænd til i bankens Områdecenter Hobro – kunder såvel som ikke-kunder. Hun fortalte, at hun ser tiltag som ovenstående som et spørgsmål om afvikling eller udvikling.

Vedligehold af et stort gods er nemlig dyrt. Derfor måtte Anna Sophie og hendes mand tænke i alternative baner, hvis næste generation en dag skal have mulighed for at overtage.

Nye indtægtskilder

Her kommer blandt andet dyrkningen af hamp ind i billedet. Det er en af de nye indtægtskilder, der måske kan tjene som inspiration for de 75 landmand, der deltog i inspirationsdagen. Hampen bruges blandt andet til at fremstille hudplejeprodukter og fødevarer, som godset selv forhandler.

Men behovet for nytænkning gælder ikke kun på store godser. Det gælder også den ”almindelige” landmand, lød en af Anna Sophie Gamborgs pointer.

Landmændene fik endda en af godsets egne øl og energibarer med hjem, begge tilsat hamp. Anna Sophie Gamborg forsikrede dog landmændene om, at de roligt kan spise en energibar, tilsat hamp, om bord på traktoren og stadig holde ploven lige i furen. Hampen, de dyrker på Møllerup, er nemlig af den milde slags, og man skal derfor ryge en hel bigballe, før en let påvirkning sætter ind, fortalte hun.

Jutlander Bank med hele vejen

Den ene af dagens to værter, afdelingsdirektør Birgit Jakobsen fra Jutlander Banks Landbrugscenter Aars, er sikker på, at dagens arrangement vil tjene som inspirationskilde for bankens landbrugskunder

”Dansk landbrug er kendetegnet ved at være innovativt og levere produkter af høj kvalitet. Alligevel mener jeg, at Anna Sophie Gamborg kan tjene som inspiration til, hvordan vores landbrugskunder kan nytænke deres drift”, siger Birgit Jakobsen.

Marianne Trads Bertelsen, der er afdelingsdirektør i Jutlander Banks Landbrugscenter Hobro, var dagens anden vært. Hun fortæller, at dagens arrangement også skal ses som et udtryk for Jutlander Banks opbakning til sine landbrugskunder, både nu og i fremtiden.

Leave a Reply