Foto: Edin Hajder (A)

LÆSERBREV: Flere skal med!

Hvad betyder det at ’flere skal med’? Hvordan skal det forstås? Hvad er intentionen?

Når vi ser på arbejdsmarkedsområdets reformer og indsatser over de sidste par år, lægger man op til at flest muligt skal i arbejde og forsørge sig selv, hvor man som ledig skal have en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats. Ligeledes lægger man op til forbedret og styrket service til virksomheder, så de kan få den arbejdskraft, de har behov for, og at lediges kompetencer matches med relevante jobåbninger. Indsatser gradueres efter målgruppens behov, og som regel skal målet nås gennem et intensivt samtaleforløb.

Mariagerfjord Kommunens ledighed er på 4,1 % og kommunen indtager 5. plads ud af 11 kommuner i Nordjylland. Målt i forhold til andel af borgere (16-66 år) på offentlig forsørgelse indtager kommunen 3.plads med 20,6%, hvor den første plads har 16,8%.

Dansk økonomi er for alvor ved at være kommet ud af den økonomiske krise. Landets økonomi ser bedre ud end tidligere. Omsat til vores egen kommune kan vi læse at kommunen har hele 17 gazellevirksomheder i 2017, der har vækstet og skabt jobs og optimisme. Disse virksomheder har i løbet af fire regnskabsår haft positiv vækst og samlet set mindst fordoblet deres omsætning over de fire år. Væksten bevæger sig fra 102,2% til 689,4%. Måske det bedste af det hele er, at gazellevirksomheder er repræsenteret i alle kommunes større byer, og derved er der vækst i hele kommunen.

Virksomheder efterspørger kvalificeret arbejdskraft og en af deres største trusler, jf. dem selv, er mangel på medarbejdere. Netop denne mangel kan være den kæp i hjulet der bremser virksomhedernes evne til at løfte flere ordrer i fremtiden. Ved dagens kig på jobnet.dk er der 138 jobopslag i Mariagerfjord Kommune, hvor selve kommunen søger 18 nye medarbejdere og der er over 1280 stillinger tæt på Mariagerfjord Kommune.

Visionen i vores erhvervs- og beskæftigelsespolitik er vi ønsker fortsat vækst, udvikling og et stigende antal arbejdspladser i hele Mariagerfjord Kommune. Visionen indeholder effektive løsninger på erhvervslivets behov, sikring af kvalificeret arbejdskraft, klynger som vækstaccelerator og fokus på vedvarende attraktive erhvervsmiljøer. Beskæftigelsesplanen på arbejdsmarkedsområdet udspecificerer ministermålene i detaljer med en kommunal forankring.

Flere skal med betyder, at vi i Mariagerfjord Kommune skal være bedre at udnytte nuværende mulighed, i kraft af opsvinget for, at flere personer på kanten af arbejdsmarkedet kan få fodfæste på arbejdsmarkedet. Vi skal være endnu bedre og skarpere at investere i socialpolitiske indsats og i vores beskæftigelsespolitik, således at vi kan hjælpe og støtte endnu flere ud af arbejdsløsheden. Vores investeringer skal sikre, at der er det rigtige match mellem de kvalifikationer, virksomhederne efterspørger, og de kvalifikationer arbejdsstyrken har nu og i fremtiden.

Kort sagt har vi en ledighedsprocent hvor der er plads til at vi på nuværende tidspunkt sammen med virksomhederne i kommunen og med politisk godkendte planer og politikker i hånden, kan gøre forskel og udnytte opsvinget til meget mere end sidste gang.

Venlig hilsen
Edin Hajder
Byrådsmedlem i Mariagerfjord Kommune
Formand for Udvalget for Arbejdsmarked
Tlf.: 24 43 84 82 | 28 96 55 72
e-mail: edhaj@mariagerfjord.dk

Leave a Reply