Foto: Mariagerfjord Kommune

Køer gumler til gavn for naturen

På skråninger langs Hodals Bæk ved Hobro græsser køer lystigt, og det gavner de sjældne dyr og planter, som findes i området.

Køer bidrager til at bevare den rige natur ved Hodals Bæk

Skråningerne er kommunale, mens køerne er ejet af lokale landmænd, og græsningen er et resultat af et godt lokalt samarbejde. Det såkaldte kogræsserlaug har stor betydning for naturplejen i området.

Køerne bidrager til at bevare den rige natur. De mange sjældne planter og dyr er nemlig afhængige af køernes gumlen og tumlen, så områderne ikke gror til i træer og buske. Kogræsserlauget plejer naturen og skaber lokalt ejerskab til de bynære naturområder.

Udvalgformanden for Teknik og Miljø er stolt af samarbejdet, der er blevet skabt mellem kommunen og landmændene:

– Vi skal værne om vores dejlige danske natur. Derfor lægger jeg vægt på, at vi plejer vores kommunale arealer på bedste vis. Det er særligt godt, når vi passer på naturen sammen med lokale kræfter. Lauget ved Hodals Bæk er et godt eksempel på, at det virkelig batter, når vi samarbejder med lokalsamfundet, siger Jørgen Hammer Sørensen.

Hos Mariagerfjord Kommune ser landskabsforvalter Kenneth Jensen store perspektiver i samarbejdet.

– Køerne hjælper vores sjældne arter. Eksempelvis er Hodals Bæk et af de sidste steder, hvor sommerfuglen Engblåfugl yngler. Den lægger sine æg på rødkløver, og uden køernes hjælp forsvinder rødkløveren og dermed sommerfuglens ynglested, fortæller Kenneth Jensen, som har taget initiativ til kogræsserlauget.

– Sidst på efteråret, når arealerne er tygget godt igennem, bliver dyrene slagtet. Kødet fordeles mellem laugets medlemmer, som får fyldt fryseren op med lækkert bæredygtigt kød. Det er skønt når vi hjælper hinanden og samarbejder om et godt formål, slutter Kenneth Jensen.

Kogræsserlauget er et samarbejde mellem naboerne ved Hodals Bæk og Mariagerfjord Kommune. Kommunen ejer arealerne og stiller dem til rådighed for lauget, der til gengæld er forpligtet til at føre tilsyn med dyrene gennem hele græsningssæsonen.

Lauget har eksisteret i to år og er løbende blevet større. Der er et tilsvarende laug ved Valsgård Bæk. Som led i arbejdet med laugene opstiller kommunen informationsskilte ved områderne og tilbyder også en guidet tur, hvor de forskellige planter og dyr vises frem.

Foto: Mariagerfjord Kommune

Leave a Reply