Foto: Johnny sørensen

Kemikalieudslip på Arla Foods Hobro

Den 4 april modtog Nordjylland Beredskab kl. 02:01 en melding om kemikalieudslip på virksomheden Arla Foods, Skivevej, 9500 Hobro.

Der blev sendt brandvæsen, ambulance og politiets indsatsleder samt politipatrulje til stedet.

Det viste sig, at der fra en palletank var løbet ca. 50 liter salpetersyre ud fra tanken og ud på gulvet i rummet, hvor palletanken blev opbevaret. Rummet var uden afløb, og derfor skete der ikke forurening af stedet.

Brandvæsenet fik standset den utætte tank, og salpetersyren på stedet blev opsuget.

To medarbejdere blev undersøgt i en ambulance på stedet, og de var ikke kommet til skade.

Ingen omboende borgere har været i fare ved udslippet.

Arbejdstilsynet blev underrettet om hændelsen, som er i kontakt med virksomheden, og de skal nu undersøge stedet nærmere og finde ud af årsagen til udslippet.

Foto: Johnny sørensen/Arkiv

Leave a Reply