Foto: Jutlander Bank

Jutlander Bank klar til aktionærmøder

Tilmeldingen til efterårets aktionærmøder i Jutlander Bank er i gang, og samtidig kan bankens stemmeberettigede aktionærer nu afgive brevstemmer ved valget til bankens repræsentantskab.

VALG TIL REPRÆSENTANTSKABET: Brevstemmer kan afgives nu

Aktionærmøderne holdes i uge 46. Mandag, tirsdag og onsdag den 13.-15. november er scenen sat i Hobro Idrætscenter, og torsdag-fredag den 16.-17. november foregår det i Messecenter Vesthimmerland i Aars. Banken tilbyder bustransport fra sine afdelinger til alle møderne.

På møderne orienterer formanden for bankens bestyrelse, Finn H. Mathiassen, og bankens ordførende direktør, Per Sønderup, om “rigets tilstand”, blandt andet med afsæt i bankens regnskab for 3. kvartal, som offentliggøres i ugen op til aktionærmøderne.

”I banken glæder vi os til at møde en hel masse af vores ejere og fortælle dem noget om, hvilke initiativer vi har gang i for tiden i Jutlander Bank”, siger ordførende direktør Per Sønderup.

Desuden serverer banken god mad og populær underholdning ved møderne. Tre af aftenerne spiller Rubber Band (110 % Beatles), og to aftener underholder Sko/Torp.

Kampvalg i tre af otte kredse

På dagsordenen står også valg til bankens 105 medlemmer store repræsentantskab. Ved det forestående aktionærmøde skal der vælges 19 medlemmer for en periode på fire år.

De aktionærer, der ikke har brevstemt hjemmefra, kan afgive deres stemme under selve mødet. Men de fleste aktionærer skal faktisk slet ikke stemme. Valget ved aktionærmøderne foregår i geografiske kredse, som Jutlander Bank ifølge sine vedtægter har otte af for at sikre, at alle de områder, hvor banken har afdelinger, er repræsenteret.

I fem af de otte kredse svarer antallet af opstillede kandidater til antallet af ledige pladser i den pågældende kreds, hvorfor der ikke skal ske afstemning. Det gælder i kredsene Jammerbugt, Randers, Vesthimmerland, Aalborg og Aarhus.

I tre kredse bliver der til gengæld kampvalg, nemlig i Mariagerfjord med syv kandidater til fire ledige pladser, i Rebild med fem kandidater til tre ledige pladser og i København med tre kandidater til én ledig plads.

28.392 aktionærer

Jutlander Bank har 28.392 aktionærer, hvoraf de største er Fonden for Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro Fonden. Langt hovedparten af aktionærerne er også kunder i banken.

Foto: Jutlander Bank

Leave a Reply