Informationsmøde om Hobro midtby

Nu går selve anlægsarbejdet i midtbyprojektet i Hobro snart i gang. Derfor inviterer kommunen alle interesserede til informationsmøde om projektet, tidsplanen og de medfølgende trafikomlægninger.

Siden foråret har Mariagerfjord Vand A/S været i gang med at separatkloakere Hobro midtby. Kloakeringen var et af de første skridt i forbindelse med det store udviklingsprojekt, der skal føre til en mere attraktiv bymidte i Hobro. Projektet, der skal stå færdigt i slutningen af 2015, skal koble midtbyen og havnen tættere sammen og forbedre fremkommeligheden for busserne i midtbyen.

– Vi har naturligvis koordineret de store projekter med at få separatkloakeret Hobro og skabt den nye bymidte. Så nu hvor Mariagerfjord Vand A/S er rigtigt godt i gang med kloakarbejdet og forventes at blive færdige inden for de nærmeste måneder, sætter vi gang i selve anlægsarbejdet af den nye bymidte. På den måde forsøger vi at minimere generne for byens borgere og undgå, at bymidten skal udsættes for grave- og anlægsarbejde to gange, forklarer ingeniør Anders Lynge Haagensen fra Mariagerfjord Kommune.

Men det er et stort anlægsarbejde, der skal i gang, så indtil slutningen af 2015 må borgere og besøgende i Hobro forvente omlægninger af trafikken.

– Det er vigtigt for os at fastslå, at der selvfølgelig vil være adgang til bymidten og dens butikker undervejs gennem hele projektet. Men vi kan naturligvis ikke undgå trafikomlægninger. Derfor inviterer vi til informationsmøde, så alle interesserede både kan høre lidt mere om fx tidsplanen for projektet og få mulighed for at stille spørgsmål til anlægsarbejdet, forklarer Anders Lynge Haagensen.

Fakta

Alle interesserede er velkomne til informationsmødet om byfornyelsen i Hobro midtby, tidsplanen for projektet og de trafikomlægninger, der vil være i forbindelse med projektet. Mødet er onsdag den 12. november kl. 16 i Det Røde Pakhus, Søndre Kajgade, Hobro.

Pakhuset er ikke opvarmet, så arrangøren anbefaler varmt tøj.

Leave a Reply