You are here
Home > Nyheder >

Hobro Idrætscenter søger ny restauratør

Vores nuværende restauratør gennem mere end 10 år, har valgt at søge nye udfordringer. Vi søger derfor en ny forpagter af vores Café og øvrige møde- og selskabsfaciliteter. Forpagtningen er ledig fra 1. juni 2018 eller efter nærmere aftale.

Hobro Idrætscenter har årligt 2-300.000 besøgende gæster, som deltager i sport, møder, fester, udstillinger m.v.

Vores nye forpagter/restauratør, skal i tæt samarbejde med centerets ledelse og øvrige personale, stå for levering af al forplejning i Hobro Idrætscenter. En stadig stigende del af omsætningen hentes fra servering ved dagsmøder, konferencer og f.eks. større firmaevents med op til 1.000 deltagere.

Ud over evnen til at kunne samarbejde, at kunne omgås mennesker i alle aldre, og have lysten til fortsat at tilbyde vore mange daglige brugere en god service, lægger vi vægt på at vores nye forpagter/restauratør har evne og lyst til at deltage i den fortsatte udvikling af Hobro Idrætscenter, og herunder at tage aktivt del i en fremtidig renovering og udbygning af centeret.

  •  Du skal drive normal kioskdrift i vores café i forbindelse med sportsaktiviteter.
  •  Du skal kunne afvikle og bespise både små og store grupper af idrætsfolk med en sund og nærende kost.
  •  Du skal kunne håndtere både større og mindre dagsmøder, kurser, aktionærmøder og fester.
  •  Du forventes at tage aktivt del i udviklingen og gennemførelsen af nye aktiviteter.
  •  Danhostel er en del af Hobro Idrætscenter, og forpagtningen omfatter derfor tillige levering af forplejning hertil. På Danhostel findes kursus-/festlokaler, og der serveres desuden dagligt morgenmad til overnattende gæster.
  •  I det omfang aktiviteterne i centeret giver mulighed for det, kan der leveres mad ud af huset.
  •  Forpagtningsafgift, der afregnes kvartalsvis til Hobro Idrætscenter, dækker leje af køkken inkl. maskiner og inventar samt forbrugsafgifter. Forpagter har eneret på alle leverancer af forplejning til arrangementer i Hobro Idrætscenter.
  •  For den rette person vil der være mulighed for en god indtjening.

Hobro Idrætscenter fylder i efteråret 50 år, og i centrets ledelse arbejdes der på en større renovering og ombygning af de næsten 10.000 m² centret råder over. Renoveringen omfatter tillige køkken- og lagerfaciliteterne.

Ønsker du yderligere oplysninger, kontakt da Hobro Idrætscenters formand Henrik Bøker Nielsen på 20 25 86 11, vor nuværende restauratør Mikkel Schnoor Nielsen på 23 71 98 95 eller centerchef Poul Søndberg på 40 41 13 55. Efter aftale er der mulighed for besigtigelse af lokaliteterne.

Skriftlig ansøgning sendes senest den 27. oktober 2017 til centerchef Poul Søndberg, Amerikavej 22, 9500 Hobro. Mail: ps@hobroic.dk

Foto: Google Maps – Tekst: Hobro Idrætscenter

HobroPortalen
Tekst på vej

Skriv et svar

Top