Fun with my dad at home (Foto: Børns Vilkår)

Forældre i Mariagerfjord stiller op til kampen mod mobning

Forældre på 12 af kommunens skoler ønsker, at skolen sætter fokus på at stoppe mobning. Børns Vilkår og TrygFonden har udviklet et trivselsredskab, som nemt kan bruges på forældremøder.

Nu tager forældre i Mariagerfjord Kommune handsken op i kampen mod mobning.

21 forældre til børn fordelt på 12 af kommunens skoler har skrevet under på kampagnen #DeVoksnesAnsvar på Børnsvilkår.dk for at vise, at de er klar til at stille op i kampen mod mobning.

”Det er meget positivt, at forældrene signalerer, at de vil tage ansvar for trivslen på deres barns skole,” siger børnefaglig konsulent i Børns Vilkår, Sanne Lind, der fortsætter:

”Sammen kan vi skabe sunde fællesskaber og stoppe mobning – før det sker. Forældre og lærere spiller her en afgørende rolle.”

Gode intentioner rækker ikke alene i kampen mod mobning. Derfor får skolerne tilsendt et trivselsredskab, der kan hjælpe med at sætte fokus på det gode fællesskab i klassen ved at drøfte forskellige dilemmaer.

”Redskabet er udviklet sammen med skolelærere og er designet specielt til forældremøder. Det er nemt at bruge og kræver næsten ingen forberedelse. Vi håber, så mange som muligt har lyst til at gøre brug af det for at sikre et sundt fællesskab i børnenes klasse. Mobning er meget nemmere at forebygge end at bekæmpe,” slutter Sanne Lind. Hun oplyser, at trivselsredskabet kan findes på bornsvilkar.dk/devoksnesansvar.

Fakta
6,8 pct. af eleverne i Mariagerfjord Kommune oplever at blive mobbet ifølge den seneste trivselsmåling fra Undervisningsministeriet.

Forældre fra 12 skoler i kommunen har på bornsvilkar.dk/devoksnesansvar tilkendegivet, at de vil tage medansvar for at stoppe mobning. De pågældende skoler er: Vindblæs Friskole, Solhverv Privatskole, Rosendalskolen, Mariagerfjord Idrætsskole, Mariager Skole, Hobro Søndre Skole og MF10, Hobro Friskole, Havbakkeskolen, Hadsund Skole, Bymarkskolen, Assens Skole, Arden Skole.

Børns Vilkår tager i august kontakt til alle skoler i kommunen for at skabe opmærksomhed om, hvordan skolen gratis og nemt kan bruge Børns Vilkårs og TrygFondens trivselsredskab på forældremøder. Trivselsredskabet er udviklet sammen med skolelærere og findes på bornsvilkar.dk/devoksnesansvar

Foto/Tekst: Børns Vilkår

Leave a Reply