Foto: Marc M. Andersen / www.photo-andersen.dk

Eurowind Energy fusionerer med Eniig Renewables

Eurowind Energy og Eniig Renewables har igennem flere år arbejdet sammen omkring etablering og drift af
vindmølleparker.

De gode resultater, som parterne har opnået hver for sig og i fællesskab, har nu ført til en
beslutning om at fusionere de to selskaber. Derved skabes en ny og endnu mere slagkraftig virksomhed, der
skal positionere sig selv som en førende udvikler af vedvarende energiprojekter i Europa og på sigt udvikle
sig til en global spiller i den grønne omstilling.

Den primære ambition i den langsigtede strategi er at udbygge ejerskabet af MW i porteføljen og således
opbygge en energikoncern med produktion af energi fra vedvarende energikilder. Selskaberne vil ved
sammenlægningen tilsammen eje mere end 350 MW vind og sol-parker, som årligt producerer
ca. 800 mio. kWh, svarende til ca. 200.000 husstandes årlige strømforbrug.

– Det fusionerede selskab vil være i top 20 i Europa. Vi har en fælles ambition om at spille en væsentlig rolle
i fremtidens energisamfund og sammen skabe bæredygtige, enkle løsninger samt være en toneangivende
stemme i branchen. Målsætningen er at opnå og videreføre en position som en førende udvikler og
operatør af vedvarende energiparker. Det betyder, at vi senest i 2035 skal eje og have udviklet projekter,
der kan producere 8 TWh årligt. Det betragter vi som værende en ambitiøs men også realistisk målsætning,
fortæller Jens Rasmussen, som er administrerende direktør i Eurowind Energy A/S.

Med henblik på finansiering af ekspansion i udviklingsaktiviteterne vil selskabet imødekomme den store
efterspørgsel efter investeringsmuligheder inden for vedvarende energi og løbende frasælge andele i
udviklede projekter. Foruden udvikling af egne projekter vil det nye selskab have fokus på at bevare
Eurowind Energys position som Danmarks førende asset manager inden for vedvarende energi. Et
markedsområde som på længere sigt også skal udrulles over for udenlandske kunder.

– Ved at fusionere med Eurowind Energy kan vi både indfri vores strategiske målsætninger for Eniig, hvor en
vigtig grundpille er at øge produktionen af grøn energi og opnå et stærkt set-up på både udvikling, drift, og
salg af vedvarende energiprojekter. Det fusionerede selskab vil opnå en størrelse og et kapitalgrundlag, der
understøtter ambitionen om at være en ledende aktør på det europæiske marked. Vi vil fremover kunne
udnytte endnu flere af de attraktive muligheder, som vi løbende bliver præsenteret for – det være sig på
nye markeder, repowering-projekter, spændende opgaver inden for asset management og muligheder,
der opstår i takt med de teknologiske fremskridt i sektoren, forklarer Mikkel Abildtrup, som er direktør i
Eniig Renewables A/S.

– En af ambitionerne er at være det enkle bindeled til et komplekst marked og at være en attraktiv partner
for store, professionelle investorer, som har fokus på vedvarende energi som investeringsaktiv, udtaler
Jens Rasmussen og Mikkel Abildtrup i fællesskab.

Ejerskabet af Eurowind Energy A/S, som navnemæssigt er det fortsættende selskab, vil være 50/50 både
formelt og reelt. Bestyrelsen udpeges i fælleskab, og direktionen vil bestå af Jens Rasmussen (CEO) og
Mikkel Abildtrup (COO).

Selskabet afventer nu konkurrencemyndighedernes godkendelse af fusionen. Det nye Eurowind Energy A/S
vil også fremadrettet have hovedsæde i Hobro.

Udvalgte kernebudskaber:
• Stigende konkurrence på markedet og kapitalstærke aktørers interesser på området stiller
øgede krav til størrelse/volumen.
• Det fusionerede selskab har en ambition om at være en førende udvikler og operatør
af vedvarende energiparker på europæisk niveau og på sigt globalt.
• Målsætningen er senest i 2035 at eje og/eller have udviklet projekter, der kan producere
8 TWh årligt.
• Være det enkle bindeled i et komplekst marked og en attraktiv partner for store professionelle
investorer.

Foto: Marc M. Andersen / www.photo-andersen.dk / Tekst: Eurowind Energy A/S