Foto: Johnny sørensen

Beklagelige støjgener for beboere i den sydlige del af Korsgade i Hobro

Når arbejdet med at opføre 24 lejligheder på korsgade 37 i Hobro begynder Store Bededag, er der stor sandsynlighed for, at en del beboere, der bor i nærheden, vil føle sig generet.

Arbejdet med at placere de bærende pæle til lejlighedskomplekset vil nemlig foregå tre weekender i træk fra fredag kl. 14 til søndag kl. 24 i ugerne 17, 18 og 19. april 2018.

De berørte i området vil i starten af næste uge modtage et brev, som forklarer forholdene nærmere.

Mariagerfjord Kommune og bygherren er kede af, at arbejdet kommer til at genere naboerne både dag og nat i tre weekender.

– Det kommer sandsynligvis til at larme, når pælene bankes i jorden. Desværre kan arbejdet kun udføres i weekenden, fordi kommunens it-serverpark ligger lige ved siden af byggeriet. De mange servere kan nemlig ikke tåle de rystelser, der følger med arbejdet, siger Natur- og Miljøchef Jørgen Ussing.

Mariagerfjord Kommune har to it-driftscentre i Hobro, nemlig i Korsgade og i Vestergade. De understøtter hele kommunens drift lige fra skolerne og hjemmeplejen til administrationen. Derfor er det desværre ikke muligt at lukke systemerne ned i hverdagene.

– Det er for eksempel eksamenstid på skolerne, så vi kan ikke bare slukke for serverne i dagtimerne, som vi egentlig gerne ville. Derfor er vi tvunget til at lægge arbejdet i weekenderne.

Mariagerfjord Kommune, bygherre Jacob Grønlund samt entreprenør og underleverandør har i fællesskab vurderet, om arbejdet kan blive udført på anden og mindre støjende vis, men på grund af særligt bundforholdene i området, er det desværre ikke muligt.

Udover støjgener vil der også være rystelser fra den såkaldte pæleramning, men her er huse og lejligheder i nærheden blevet fotograferet og undersøgt, og der forventes ikke skade på bygningerne.

Ifølge bygherre Jacob Grønlund skal 207 jernbetonpæle, der er 9-12 meter lange, monteres i jorden.

– Pælene er bærende for hele lejlighedskomplekset, som opføres i to og tre plan. Derfor er de selvfølgelig nødvendige og yderst påliggende at få i jorden. Arbejdet i weekenden har været et krav fra Mariagerfjord Kommune og en del af byggetilladelsen, som vi har været bekendt med fra starten af. Arbejdet vil blive en gene for naboerne, og vi vil gøre alt, vi kan for at blive hurtigt færdige, siger bygherre Jacob Grønlund.

Jacob Grønlund forsikrer beboerne om, at støjgenerne bliver knap så slemme i den tredje weekend.

Mariagerfjord Kommune og bygherre Jacob Grønlund er i gang med at undersøge, om der kan være ophold i arbejdet, når der er konfirmation i Hobro Kirke søndag 29. april kl. 10-12.

Når pælene er i jorden, fortsætter arbejdet med at fuldføre de 24 lejligheder, der er planlagt på Korsgade. Lejlighederne vil stå færdige i foråret 2019.

Foto. johnny sørensen

Leave a Reply