You are here
Home > Nyheder >

Årsresultat meget tilfredsstillende

JUTLANDER BANK: Større forretningsomfang, færre nedskrivninger og solide kapitalforhold – men en toplinje under pres

Ikke alene tilfredsstillende, men meget tilfredsstillende. Sådan betegner Jutlander Bank A/S mandag i en selskabsmeddelelse til Fondsbørsen sit årsresultat for 2016. Året endte med et resultat før skat på 239 millioner kroner, og 193 millioner efter skat.

”Resultatet før skat i 2016 svarer lige netop til resultatet i 2015. Det har vi nået, selv om vi er gået tilbage på vores netto rente- og gebyrindtægter. Det må siges at være flot”, påpeger bankens ordførende direktør, Per Sønderup.

Stigende forretningsomfang 

Af årsrapporten fremgår det, at Jutlander Bank i 2016 har fået flere kunder, som har foretaget flere forretninger med banken. Det samlede forretningsomfang, målt på udlån, indlån, garantier og kundedepoter, voksede i løbet af 2016 med 1,2 milliarder kroner til i alt 32,8 milliarder.
”Væksten viser, at den strategi, vi begyndte at implementere for to år siden, virker. Vi bestræber os på at være Danmarks mest tilgængelige og personlige bank, og det er ekstremt efterspurgt blandt bankkunder. I det daglige klarer du fint dig selv med mobilbank og netbank. Men når det gælder større økonomiske beslutninger som eksempelvis huskøb og formuepleje, så har langt de fleste brug for en professionel sparringspartner, som kender dig og er der for dig lige præcis på det tidspunkt, hvor du har brug for det”, siger Per Sønderup.

Faldende nedskrivninger 

Jutlander Banks bundlinje er i 2016 tilsmilet af faldende nedskrivninger. Hver tredje nedskrivningskrone er barberet væk, sammenlignet med 2015.
”Vi har de seneste år arbejdet målrettet på at forbedre vores beslutningsgrundlag, når vi behandler lånesager, og det høster vi gevinsten af nu”, forklarer bankens ordførende direktør.
Tab og nedskrivninger på udlån er faldet fra 146 millioner kroner i 2015 til 95 millioner i 2016. 70 procent af nedskrivningerne stammer fra bankens udlån til landbrugskunder, som udgør mindre end 13 procent af bankens samlede udlån.

”Vi håber, at de svage forbedringer i 2016 på landbrugets afregningspriser fortsætter i 2017 – af hensyn både til erhvervet og til banken”, siger Per Sønderup.
Solide kapitalforhold

Jutlander Banks kapitalgrundlag er i 2016 forøget med 224 millioner kroner. Dermed nåede banken ved udgangen af 2016 en faktisk kapitalprocent på 20,4. Det er mere end dobbelt så meget som bankens individuelle solvensbehov, der er beregnet til 10,0 procent.
”At vi har en kapitalmæssig overdækning på 10,4 procentpoint viser, at vi har muskler til fremtidig vækst”, hæfter ordførende direktør Per Sønderup sig ved.

Udlån en udfordring

Jutlander Bank er, ligesom landets øvrige pengeinstitutter, udfordret af det fortsat lave renteniveau. Fra 2015 til 2016 faldt bankens netto rente- og gebyrindtægter med ni procent; fra 796 millioner kroner i 2015 til 724 millioner i 2016.

Af tilbagegangen kan de 10 millioner kroner forklares af færre gebyrindtægter, hvilket var ventet, da 2015 var et helt usædvanligt travlt år, hvad angår omlægninger af boliglån. Men den største del af tilbagegangen skyldes den faldende rentemarginal – altså forskellen mellem indlånsrenten og den gennemsnitlige udlånsrente.

”Det er efterhånden flere år siden, at indlånsrenten stort set ramte nul, mens udlånsrenten stadig er for nedadgående. Det ses på vores toplinje”, konstaterer Per Sønderup:
”Som enhver anden købmand ved jeg, at når stykprisen på en vare falder, så er der kun én udvej, hvis vi skal tjene det samme: At sælge flere varer. Vi skal altså låne flere penge ud for at opretholde vores toplinje”.

I 2016 skabte Jutlander Bank ikke netto udlånsvækst. I 2016 oversteg kundernes afdrag på deres eksisterende lån bankens nyudlån med 178 millioner kroner. Ultimo 2015 lå udlånet på 8.028 millioner kroner. Ved udgangen af 2016 var det faldet til 7.850 millioner.

”Men tilbagegangen er stagneret, og vi arbejder på flere fronter med at øge udlånet til såvel nye som eksisterende kunder”, siger Per Sønderup.
Aktieudbytte på 5 kr. pr. aktie

Jutlander Banks bestyrelse har besluttet at foreslå generalforsamlingen, der holdes i Hobro 15. marts, at udlodde aktieudbytte på 5 kroner pr. aktie, svarende til 22 procent af årets resultat.
Hvis generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag, udbetaler banken 43 millioner kroner af årets overskud som udbytte og afregner 3 millioner som renter af hybrid kernekapital, mens 147 millioner lægges til egenkapitalen. De største aktionærer i Jutlander Bank er de to fonde, Fonden for Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro Fonden, der blandt andet støtter velgørende og almennyttige formål i de to sparekassers daværende virkeområder ved hjælp af det aktieudbytte, de modtager fra banken.

[Billedtekst]
”Vores vækst viser, at den strategi, vi begyndte at implementere for to år siden, virker. Vi vil være Danmarks mest tilgængelige og personlige bank, for når det gælder større økonomiske beslutninger, så har langt de fleste brug for en professionel sparringspartner, som kender dig og er der for dig lige præcis på det tidspunkt, hvor du har brug for det”, siger ordførende direktør Per Sønderup.

Uddrag af resultatopgørelsen (i 1.000 kr.) 1/1 – 31/12 2016 1/1 – 31/12 2015
Netto rente- og gebyrindtægter 724 796
Kursreguleringer 61 74
Udgifter til personale og administration -463 -451
Nedskrivninger og tab på udlån mv. -95 -146
Resultat før skat 239 239
Resultat efter skat 193 195
Uddrag af balancen (i mio. kr.) 31/12 2016 31/12 2015
Udlån 7.850 8.028
Garantier 2.755 2.376
Indlån inkl. puljelån 12.303 11.644
Egenkapital ekskl. hybrid kernekapital 2.594 2.447
Egenkapital 2.660 2.513
Balance 15.733 15.031
Andre nøgletal 31/12 2016 31/12 2015
Kernekapitalprocent 18,6 16,2
Kapitalprocent 20,4 18,0
Individuelt solvensbehov i procent 10,0 11,1
Kapitaloverdækning i procentpoint 10,4 6,9
Summen af store eksponeringer, pct. 0 21,2
Årets nedskrivningsprocent 0,8 1,3
Udlån i forhold til egenkapital 3,0 3,2
Antal medarbejdere
i gennemsnit over året, omregnet til fuldtidsansatte 456 448

HobroPortalen
Tekst på vej

Skriv et svar

Top