Erhverv

Kom til Håndværker Festival 2017 i Hobro

Det er 21år siden at den første Håndværker Festival i Stark bliv startet. I dag er dagen kommet til at Hobro’s håndværker har muligheden for at få et godt tilbud på håndværks udstyr og noget at spise samt at drikke under dagens festival som bliv skudt igang klokken 11 og slutter i eftermiddag klokken 17 Lokalfotografen Johnny Sørensen fra www.DK-EVENT.dk ...

Read More »

Nyt asfalt lægges på Hostrupvej

I denne uge lægges der asfalt på dele af Hostrupvej i Hobro. Der mangler forsat meget arbejdet før at vejen åbens for biler men arbejdet er i fuld gang.  Vi har været tilstede med en fotograf og en fotoserie kan ses på www.DK-EVENT.dk sammen med andre billeder fra dag vejarbejdet bliv startet i uge 7  

Read More »

8 forsamlingshuse fik penge med hjem

Forsamlingshusenes Samråd i Mariagerfjord Kommune har uddelt i alt 220.000 kr. til 8 projekter i kommunens kultur- og forsamlingshuse. I alt modtog Kultur- og fritidsforvaltningen 12 ansøgninger til den årlige forsamlingshuspulje. Gennem de senere år har puljen haft specielt fokus på støtte til energibesparende projekter, men der er de senere år også åbnet op for, at mindre projekter kan støttes. ...

Read More »

Frivilligcenter & Kommunen varmer op til Frivillig Fredag

I anledning af den landsdækkende begivenhed inviterer Frivilligcenter  Mariagerfjord og Mariagerfjord Kommune foreningslivet til Foreningsmesse d. 29. september  kl. 16 – 20 på Hadsund Skole.  Alle foreninger inviteres til foreningsmesse fredag d. 29. september, når Mariagerfjord Kommune og Frivilligcenter Mariagerfjord slår dørene op til Frivillig Fredag. Her kan foreningerne vise besøgende fra  lokalsamfundet, hvad de laver og hvilke muligheder, de tilbyder nye frivillige. ”Vi arbejder på at skabe rammerne for en festlig dag, men for at arrangementet kan blive en succes, håber vi på  stor tilslutning fra foreningerne og opbakning fra lokalsamfundet”, siger frivillighedskoordinator Jane Mosbæk  Kristoffersen.  Hadsund Skole danner rammerne for dagen, og i skolens centrum kan foreningerne opstille en stand. Formålet  med foreningernes stande er at fortælle og vise, hvad de bidrager med, og hvad man kan som frivillig i den  enkelte forening. Derudover byder skolens rammer på muligheder for korte workshops, hvor besøgende kan  prøve kræfter med foreningernes aktiviteter.  ”Vi vil gerne give kommunens foreninger muligheden for at vise værdien af det store, frivillige arbejde, de  udfører. Derfor kan de både tilmelde en stand, men også stå for en workshop eller byde ind med underholdning  til scenen”, udtaler Jane Mosbæk Kristoffersen. Tommy Sørensen fra Frivilligcenter Mariagerfjord tilføjer:  ”Arrangementet giver anledning til at vise, hvor mangfoldigt det frivillige arbejde og foreningsliv er, så vi håber, at  alle typer af foreninger vil bakke op.”  Vi har forsøgt at nå ud til alle foreninger, men er der nogen, der mangler at få invitationen, vil vi opfordre dem til  at henvende sig til Kultur og Fritid eller Frivilligcentret. Alle er særdeles velkomne til at deltage. Frivillig Fredag har været en årlig, landsdækkende begivenhed siden Frivillighedsåret 2011 og fejres altid den  sidste fredag i september. I år er temaet ”Vis Værdien”, og med dette tema opfordres foreningerne til at bruge  dagen som en anledning til at vise, hvordan frivilligheden bidrager med værdi, både for samfundet og den  enkelte. Tekst/Foto: Tommy Sørensen

Read More »

Canadisk ambassadør kommer til Hobro

Canadas ambassadør i Danmark, Emi Furuya, kommer til Hobro. Her skal hun besøge brændselscellevirksomheden Ballard Europe, som er ejet af canadiske Ballard Power Systems i Vancouver. Besøget skal styrke det dansk-canadiske erhvervssamarbejde omkring udviklingen af grønne energiteknologier – herunder brint og brændselscelleløsninger. Lokalfotografen (Johnny Sørensen fra www.DK-EVENT.dk) deltager ved besøgte der forgår hos Hydrogen Valley torsdag d. 8 juni Foto: Johnny ...

Read More »

Nye åbningstider hos Rema 1000

Hos Rema1000 Hobro vælger man at holde længere åben hver dag til 22 for at give deres kunder bedre mulighed for at få familie logistikken til at gå op, de har erfaret at flere og flere kunder sætter pris på at have muligheden for at handle længere om aftenen derfor vælger de at åbne fra kl 08 – 22 hver dag fra ...

Read More »

Millioner til sundhedstjek i Mariagerfjord

Mariagerfjord Kommune har fået 2 millioner kroner fra regeringens SATS-puljemidler til at tilbyde gratis forebyggende sundhedstjek til 40-60 årige på alle arbejdspladser i kommunen. Målet er at forebygge livsstilsygdomme, som eksempelvis KOL, diabetes og hjerte-karsygdomme. Millionerne fra Sundheds- og Ældreministeriet vækker glæde i Mariagerfjord Kommune: – Mange 40-60 årige tænker ikke nok på deres helbred og går kun sjældent til ...

Read More »

KURT & CARLO KRISENSEN A/S STØTTER KUNSTSTOFBANE

Entreprenørvirksomheden Kurt & Carlo Kristensen A/S er den første entreprenør der er indgået kontrakt med omkring udførelse af den kommende kunststofbane, da de var billigst på Jord-, Kloak- og Hegnsentreprise ”IK Rosendal Kunststofbane er meget glade for at det netop er Kurt & Carlo der kom til at udføre arbejdet, da det jo selvfølgelig er en lokal virksomhed, men som ...

Read More »

Café Pitstop inviter til for-arrangement lørdag!

Café Pitstop Hobro inviter på deres facebookside på lørdag til for-arrangement med overskiften: ALLE MAND TIL DS ARENA Så er det på lørdag slaget om Nordjylland står for skud. VI MØDES PÅ PITSTOP KL 12 Hvor der er grill pølse/ m brød samt en fadøl til 50 kr Der vil være lotteri fra kl 12 med fine præmier Så alle ...

Read More »

Skovrødderne med mulighed for pasningsordning i aften og nattetimerne

Hej og velkommen til Skovrødderne på Løgstørvej 92, 9500 Hobro! Vi er en ny privat børne pasnings ordning som starter op d. 1 august 2017. Vi har derfor fra d. 1 august 10 ledige pladser, til rådlighed til jeres lille guldklump og jeres familie. Vi bliver en dagpleje 0-3 år som har åbent fra mandag-torsdag: 07-16.30 og fredag fra 07-15.30. Ved ...

Read More »