You are here
Home > Job >

20 timers stilling som administrativ medarbejder til Hobro Svømmeklub

Hobro Svømmeklub er en veldrevet forening med ca 1200 medlemmer. Foreningen har frem til nu haft en klubchef og en administrativ medarbejder.  Klubbens bestyrelse ønsker at samle alle administrative opgaver og adskille disse fra den sportslige del.

Vi søger en administrativ medarbejder, der kan løse følgende opgaver:

 • Håndtere holdoprettelse og medlemmer
 • Kommunikationsopgaver ift. Hobro Svømmeklubs hjemmeside, sociale medier og mails.
 • Ansøge om lokale og medlemstilskud
 • Frikortsansøgninger
 • Håndtering af løn til klubbens trænere
 • Årsregnskab
 • Løbende opgaver.

Klubben anvender Conventus, og det vil være et krav, du har kendskab hertil.

Hobro Svømmeklub er drevet af en frivillig bestyrelse og derudover 2 udvalg. Du vil referere til klubbens bestyrelse og hente sparring herfra.

Da du er klubbens eneste administrative medarbejder vil du få en vigtig position i klubben og derfor er det vigtigt du besidder følgende egenskaber.

 • Du har lyst til at arbejde selvstændigt og kan tage ansvar.
 • Du kan selv strukturere din hverdag og skabe overblik over opgaver.
 • Du kan strukturere din arbejdstid efter klubbens årshjul og spidsperioder. Dermed fleksibilitet ift. ugentligt timeantal.
 • Du har overblik og kan håndtere forskelligartede opgaver.

Du vil få mulighed for en arbejdsstation i klubben i Hobro Idrætscenter men kan løse mange opgaver fra en hjemmearbejdsplads.

Vi opfordrer til et bredt ansøgerfelt, både ansøgere, der er berettiget til fleksjob eller skånejob, eller som ønsker en deltidsstilling. Stillingen kan evt. deles på 2 medarbejdere.

Spørgsmål vedr. stillingen kan stilles til næstformand Pernille Siem-Jørgensen 22628771 eller pr mail hsk.adm@hotmail.com

Ansøgningsfrist d. 10. januar 2019. Samtaler forventes afholdt uge 3.

Ansættelse ønskes snarest. Stillingen er forventelig 20 timer med mulighed for justering af timer i henhold til arbejdsmængden.

Hobro Svømmeklub er i dialog med andre klubber omkring løsning af administrative opgaver, og der vil således på sigt opstå mulighed for at få supplerende timer med løsning af tilsvarende opgaver i andre klubber.

HobroPortalen
Tekst på vej
Top